DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Verzekerdenraadpleging

Een werkgroep van de ledenraad heeft in 2022 een raadpleging onder verzekerden gedaan.

Net als vorig jaar is er in verband met de invoering van de Wet Verzekerdeninvloed Zvw een digitale vragenlijst uitgezet onder verzekerden. Dit jaar hebben we 7356 verzekerden aangeschreven. Deze vragenlijst was beschikbaar in de periode van 17 tot 30 oktober 2022 en leverde een respons op van 543. De reacties zijn na een analyse verwerkt tot een rapportage, die in de ledenraadsvergadering van december 2022 is besproken.

Uit de rapportage blijkt, net als vorig jaar, een grote mate van tevredenheid onder de geënquêteerden. Daarnaast ziet de ledenraad ook een aantal opmerkingen die bij meerdere respondenten terugkomen, waarvan de ledenraad graag ziet dat de organisatie deze oppakt. Naar aanleiding van deze rapportage wil de ledenraad daarom de volgende adviezen aan de Raad van Bestuur meegeven:

  • Uit reacties van respondenten blijkt dat er onder verzekerden grote tevredenheid is over het declaratieproces. Dit gaat zowel over de (hoeveelheid) aangeboden declaratiemethoden, als hoe deze methoden door verzekerden worden ervaren.
    De ledenraad adviseert de RvB om de huidige declaratie-methoden te blijven aanbieden en optimaliseren. De open antwoorden met verbetersuggestie voor het declaratieproces kunnen bij de verdere optimalisatie worden meegenomen.
  • Uit een aantal reacties blijkt dat het belangrijk is om de (digitale) communicatie voor alle verzekerden toegankelijk te houden. De aandachtspunten die in deze open antwoorden zijn genoemd betreffen bijvoorbeeld dyslexie, slechtziendheid of een fysieke beperking waardoor de bediening van apparaten op reguliere wijze niet mogelijk is. Daarnaast zien we in de resultaten dat een steeds bredere groep verzekerden van onze verschillende (digitale) communicatiemogelijkheden gebruikmaakt, waardoor het ook belangrijker wordt om deze voor al deze gebruikers toegankelijk te houden.
    De ledenraad adviseert de RvB om in te zetten op een brede(re) toegankelijkheid van de (digitale) communicatiemogelijkheden. Voor mensen met diverse achtergronden en/of beperkingen.
  • Uit een aantal reacties blijkt dat, meer dan vorig jaar, verzekerden de kosten als belangrijk punt noemen. Ook meer dan vorig jaar is terug te zien dat verzekerden daarom voor een specifieker (en dus goedkoper) AV-pakket willen kunnen kiezen of pleiten voor preventieve zorg om zo de kosten te drukken.
    De ledenraad adviseert de RvB om aandacht te hebben voor de verhoogde attentie voor de kosten onder verzekerden en hier in premiestelling, pakketsamenstelling maar vooral ook communicatie rekening mee te houden.
Naar boven