Gespecialiseerde GGZ


Bij zwaardere psychische problemen worden personen boven de 18 jaar doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Soms is er sprake van verblijf in een instelling.

Voor de behandeling voor lichte tot matig ernstige, niet complexe stoornissen, wordt u verwezen naar de Generalistische Basis GGZ. Uw huisarts kan u vertellen voor welke GGZ u een verwijzing zult krijgen.

Vanaf 2022 wordt basis GGZ en gespecialiseerde GGZ samengevoegd tot curatieve GGZ. Ga naar de pagina over curatieve GGZ voor de vergoedingsinformatie voor 2022.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Wanneer u naar een GGZ-zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij een door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding is in lijn met de contracttarieven zoals afgesproken met vergelijkbare zorgaanbieders.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

 • GGZ zorg voor personen onder de 18 jaar. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van alle jeugdzorg. Jeugd-GGZ valt dus vanaf 2015 niet meer onder de basisverzekering. Voor meer informatie verzoeken wij u dan ook contact op te nemen met uw gemeente;
 • De behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • Hulp bij werk- en relatieproblematiek (relatietherapie);
 • Hulp bij psychische klachten, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis;
 • Psychosociale hulp;
 • Behandelingen die niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Wij volgen hierin o.a. het overzicht van het Zorginstituut Nederland (ZiNL).

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten.

Indien u naar een GGZ-zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij maximaal tot de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgaanbieders die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Het kan echter zijn dat een niet-gecontracteerde zorgaanbieder het maximale NZA-tarief in rekening brengt. Dat bedrag ligt hoger dan de door ons vastgestelde maximale vergoeding. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in het overzicht 'Vergoedingen S-GGZ' nalezen op welke vergoeding u recht heeft. Wij adviseren u hierover met uw zorgverlener in overleg te gaan.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

U kunt altijd naar de zorgverlener van uw keuze, als de zorg wordt geleverd of onder de verantwoordelijkheid valt van een erkende regiebehandelaar. Regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd. Afhankelijk van waar de behandeling plaatsvindt, een vrijgevestigde praktijk of een instelling, zijn de volgende zorgaanbieders erkend als regiebehandelaar:

Vrijgevestigde praktijk behandelaars:

 • Psychiater;
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut.

Instelling behandelaars:

 • Psychiater;
 • Klinisch psycholoog;
 • Klinisch neuropsycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • GZ-psycholoog;
 • Verpleegkundig specialist GGZ;
 • Specialist ouderengeneeskunde;
 • Klinisch geriater;
 • Verslavingsarts.

Alleen verzekerde zorg geleverd door bovengenoemde zorgaanbieders wordt vergoed. Door het Zorginstituut Nederland (ZiNL) wordt bepaald wat wordt aangemerkt als . Uw zorgaanbieder is verplicht om u vóór de behandeling te informeren of er wel of geen sprake is van verzekerde zorg.

Als u behandeld zult worden in een GGZ-instelling, let er dan op dat het een instelling is die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg in verband met een psychiatrische aandoening mag leveren, met of zonder verblijf. Deze zorginstelling moet zijn toegelaten volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Zorgaanbieders zijn verplicht de zorg in ’s te declareren.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. Voor klinische opnames (verblijf) bij een ongecontracteerde zorgverlener, moet wel toestemming worden gevraagd. De zorgaanbieder kan een aanvraag bij ons indienen.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.