Vruchtbaarheidsbehandelingen


In-vitrofertilisatie (IVF) is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de bevruchting buiten het lichaam tot stand komt. Als er eicellen zijn bevrucht, dan worden maximaal twee embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst. Hieruit kan een normale zwangerschap volgen.

Een IVF-poging bestaat uit 4 fasen:

  1. Hormonale behandeling die de rijping van eicellen in het lichaam van de vrouw bevorderen;
  2. De follikelpunctie (verwijderen van eicel);
  3. De bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’s in het laboratorium;
  4. Het een of meerdere keren implanteren van een of twee embryo’s in de baarmoederholte om een zwangerschap te krijgen.

Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) is ook een vruchtbaarheidsbehandeling. Het verschil is dat bij ICSI de zaadcel door een embryoloog in de eicel wordt geïnjecteerd terwijl bij een IVF de zaadcel zelf de eicel binnen gaat.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Onder de 43 jaar:
100% vergoeding voor de eerste drie IVF- of ICSI, of een combinatie van de behandelingen (met de bijbehorende medicatie en behandelingen) per doorgaande zwangerschap.

43 jaar en ouder:
Geen vergoeding.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Vruchtbaarheid gerelateerde zorg (zoals consulten, onderzoeken en IVF behandelingen) worden niet meer vergoed bij vrouwen van 43 jaar en ouder.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding . Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De eerste drie IVF- of ICSI, of een combinatie van de (met de bijbehorende medicatie en behandelingen) per , worden vanuit de basisverzekering vergoed.

IVF bij vrouwen jonger dan 38 jaar wordt vergoed als er bij de eerste twee IVF-pogingen slechts één embryo wordt teruggeplaatst per poging (bij de derde poging mogen er wel twee embryo’s worden teruggeplaatst). Bij vrouwen van 38 jaar of ouder mogen er bij alle drie de pogingen één of twee embryo’s worden teruggeplaatst per poging.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.