Rechtsbijstand


Een rechtsbijstandverzekering biedt hulp als u juridische ondersteuning of advies nodig heeft. Juristen en andere deskundigen staan u bij en behandelen uw juridische geschil, ook als er een gerechtelijke procedure nodig is. De rechtsbijstandverzekering vergoedt dus in principe niet in geld, maar in diensten.

De opgelopen schade moet het gevolg zijn van foutief medisch handelen binnen Nederland, bijvoorbeeld een consult, behandeling, operatie of vergoeding die uit de aanvullende of basisverzekering al is of nog wordt vergoed.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Geen vergoeding.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De verzekering is ondergebracht bij DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij. De voorwaarden van DAS zijn voor deze vergoeding van toepassing. DAS verleent in principe zelf de rechtshulp. Als het nodig is om externe deskundigen in te schakelen, vergoedt DAS voor deze kosten maximaal € 7.500,-.

De opgelopen schade moet het gevolg zijn van foutief medisch handelen binnen Nederland, bijvoorbeeld een consult, behandeling, operatie of vergoeding die uit de aanvullende of basisverzekering al is of nog wordt vergoed.

Als u aanspraak kunt maken op rechtsbijstand via een andere verzekering of (wettelijke) regeling, zal DAS alleen hulp bieden als de andere partij geen rechtsbijstand verleent.

Zelf regelen

Als u aanspraak wilt maken op rechtsbijstand, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij DSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.