Komt een man bij de dokter

woensdag 12 juli 2017

Komt een man bij de dokter. Zo luidt het begin van veel goede grappen, maar bij de dokter valt tegenwoordig steeds minder te lachen. Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) slaat alarm: huisartsen redden het niet meer. Huisartspraktijken en hun wachtkamers zitten vol. De aangedragen oplossing door de LHV: minder patiënten per huisarts. Het gemiddelde van 2.168 patiënten per huisarts moet teruggebracht worden naar 1.800, vindt de vereniging. Dit lijkt misschien logisch, maar dat is het niet.

Huisarts ondervindt als eerste de problemen in de zorg

Van alle zorgverleners staat de huisarts het meest dichtbij de patiënt. Dat het in de huisartsenpraktijk drukker wordt, heeft met een aantal ontwikkelingen te maken. Zo worden mensen steeds ouder en blijven ze zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Waar patiënten vroeger een tijd in het ziekenhuis lagen, kunnen ze vandaag de dag veel sneller met ontslag. Bij vragen of complicaties wordt dan als eerste de huisarts benaderd. De huisarts heeft ook last van problemen die elders ontstaan. Zo komt het voor dat een huisarts eindeloos moet leuren bij een verpleeghuis om een patiënt geplaatst te krijgen. Om nog maar te zwijgen over alle bijbehorende (extra) administratie die op de huisarts afkomt. Daarnaast wordt vanuit allerlei kanten druk uitgeoefend op huisartsen om specialistische taken van de medisch specialist over te nemen, omdat dit goedkoper zou zijn.

Pluis of niet pluis?

Even terug naar de oorsprong. De huisarts is de vertrouweling van de patiënt en fungeert ook als poortwachter van de zorg. Een huisarts heeft de verantwoordelijke taak om te beoordelen of hij de patiënt zelf kan helpen, of dat het beter is om door te verwijzen naar een specialist. Met andere woorden: een huisarts moet van alles iets afweten maar van niks alles. Een goede generalist word je door veel ervaring op te doen. Het heersende mantra dat de huisarts, omwille van de kosten steeds meer specialistische taken zou moeten uitvoeren, kan ik niet tot de mijne maken. We moeten niet willen dat een huisarts omwille van de kosten een halve oogarts, chirurg, dermatoloog of gynaecoloog wordt. Er is een grens aan de hoeveelheid kennis en ontwikkelingen die een mens kan bijhouden en de huisarts heeft het daarmee als generalist al druk genoeg. In een volgende blog wil ik u graag duidelijk maken dat het overhevelen van specialistische zorg van het ziekenhuis naar de huisarts in het geheel niet tot lagere kosten leidt. Integendeel!

Gezocht: veel meer huisartsen die veel meer moeten kunnen voor minder patiënten

Het staat vast dat de druk op huisartsen moet worden verlaagd. Je kunt de druk verminderen door het aantal huisartsen te laten toenemen. Maar waar halen we die 2000 extra huisartsen vandaan? En hoe kunnen we van ze verwachten dat ze, met al hun extra specialistische taken, nog als ervaren generalist kunnen optreden? Is de oplossing meer doen voor minder patiënten? Ik denk het niet. Het lijkt mij beter om de druk te verminderen door een aantal taken weg te halen die daar ten onrechte terechtgekomen zijn. Het huisartsenberoep moet weer terug naar de basis. Dat bereiken we door:

  • de administratieve lasten tot een minimum te beperken;
  • huisartsenzorg op een andere manier te financieren;
  • specialistische zorg in het ziekenhuis te houden;
  • gebruik te maken van nieuwe technische mogelijkheden.

Geef de huisarts de ruimte om weer huisarts te zijn

Het heeft voordelen om een kleine zorgverzekeraar te zijn. Door goede contacten met zorgverleners in de regio hebben wij samen met huisartsen een ‘consultloos’ financieringssysteem opgezet, wat de administratieve last verlaagt. Een huisarts hoeft niet meer elk consult te declareren, te controleren en op te sturen. Hij krijgt voor elke patiënt een vast tarief, gebaseerd op de zorgzwaarte. Door de huisarts daarnaast de ruimte te bieden zijn praktijk te organiseren op een manier die past bij hem en zijn patiënten, kan een huisarts optimale zorg bieden. Zo kan hij bijvoorbeeld experimenteren met internetconsulten. Innovatieve voorstellen mogen bij ons -bij wijze van spreken- op een bierviltje worden ingeleverd. De voorstellen worden besproken in een kleine commissie bestaande uit: een huisarts uit de regio, een onafhankelijke derde en iemand van ons. Het resultaat: tevreden huisartsen die op niveau zorg kunnen verlenen aan hun patiënten.

Kortom: Laten we problemen bij de kern oplossen. Laten we ons concentreren op het ondersteunen van huisartsen, door administratieve lasten te verminderen en innovatie te stimuleren. Laten we een klimaat scheppen waarin de huisarts optimaal voor patiënten kan zorgen, met de focus op wat belangrijk is: de patiënt. Laat de huisarts weer huisarts zijn en laat die man nog bij z’n dokter kunnen komen…