DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Zorginkoopbeleid

De visie van DSW Zorgverzekeraar op zorginkoop kan worden samengevat in deze vier kernbegrippen: solidariteit, keuzevrijheid, lage administratieve lasten en transparantie.

Onze visie op zorginkoop

Solidariteit

Gezond of ziek, jong of oud, DSW hanteert één polis en één prijs en doet niet aan risicoselectie.

Keuzevrijheid

Het handhaven van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) is van belang voor de brede toegang tot de zorg. De verzekerde moet in alle vrijheid zijn zorgverlener kunnen kiezen. Wij doen dan ook niet aan selectieve inkoop en verzekeren niet via budgetpolissen. DSW heeft zich afgezet tegen het landelijke plan van herinrichting van de spoedzorg dat was opgesteld door de verzekeraars. DSW vindt dat zorg dichtbij de burgers georganiseerd moet worden.

Lage administratieve lasten

Wij sluiten aan bij dat wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en hebben geen eigen kwaliteitssystemen en lange vragenlijsten.

Transparantie

DSW is van mening dat zorgverzekeraars transparant moeten zijn over de opbouw van de premie. De opbouw van de premie van DSW is dan ook tot in detail inzichtelijk voor iedereen die dit wil weten.

Het bovenstaande betekent voor het inkoopbeleid dat DSW voor alle verzekerden bij een zorgaanbieder dezelfde zorg inkoopt met dezelfde kwaliteitcriteria tegen dezelfde prijs.

Reële bekostiging van de zorg vindt DSW belangrijk. Om tot een reële prijs te komen is transparantie in de te leveren zorg en de daaraan verbonden kosten onmisbaar.

Contact met zorgaanbieders en verzekerden

Afhankelijk van de zorgsoort voert DSW ten aanzien van het inkoopbeleid overleg met individuele zorgaanbieders, vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en/of beroepsgroepen.

Verzekerden hebben bij DSW inspraak via de Verzekerdenraad. Daarnaast nemen we signalen die op een andere manier binnenkomen bij DSW, bijvoorbeeld bij klantenservice, mee in het inkoopbeleid. In de regio wordt ook met Zorgbelang gesproken en met andere belangenorganisaties.

Per zorgsoort is weergegeven aan welke voorwaarden een aanbieder moet voldoen en wordt het tijdspad voor de inkoop 2019 weergegeven. Voor alle zorgsoorten geldt dat altijd gekeken wordt naar spreiding en (fysieke) bereikbaarheid.

Naar boven