Hoe zit het met het eigen risico wanneer je 18 jaar wordt?

Wanneer je 18 jaar wordt, begin je met het betalen van zorgpremie én, wanneer je zorgkosten maakt, het betalen van het verplicht eigen risico. Het is mogelijk om bovenop het verplichte eigen risico te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,    € 200, € 300, € 400 of € 500. In ruil voor het vrijwillig eigen risico dat je kiest,  betaal je een lagere premie.

Wanneer je in de loop van het jaar 18 wordt (en vanaf dan premieplichtig bent), wordt het verplicht eigen risico plus het eventueel vrijwillig eigen risico gedeeld door het aantal dagen van het kalenderjaar en vermenigvuldigd met het aantal dagen dat je premieplichtig bent. De premieplicht voor 18-jarigen gaat in op de eerste van de maand na het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

Meer informatie lees je op onze pagina voor 18-jarigen.

Is uw vraag niet beantwoord?