Waarom zie ik sommige behandelingen niet terug bij nota's die ik zelf heb ingediend?

In het account hebben medeverzekerden op de polis de mogelijkheid om privacygevoelige informatie af te schermen zodat deze informatie alleen zichtbaar is voor hen. Als een declaratie betrekking heeft op een medeverzekerde waarvan de gegevens afgeschermd zijn, is deze niet zichtbaar voor de verzekeringnemer.

Is uw vraag niet beantwoord?