Tellen de fysiotherapeutische behandelingen bij een chronische aandoening mee voor het eigen risico?

Afhankelijk van de chronische indicatie wordt vanaf de eerste* of de 21ste behandeling fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. De fysiotherapeutische behandelingen tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar of ouder.

*

  • De eerste 12 behandelingen oefentherapie door een fysiotherapeut bij artrose aan heup- en kniegewrichten;
  • De eerste 37 behandelingen (oefentherapie/looptraining) bij claudicatio intermittens (etalagebenen) graad 2 binnen één jaar
  • Worden de eerste behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstuctive pulmonary disease (COPD) vergoed indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. In onderstaande tabel is aangegeven wat de omvang van de prestatie is bij de verschillende klassen (A tot en met D).
klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Maximum aantal behandelingen in de eerste twaalf maanden (het eerste behandeljaar)
5 27 70 70
Maximum aantal behandelingen per twaalf maanden voor de onderhoudsfase (de jaren na het eerste behandeljaar) 0 3 52 52
Is uw vraag niet beantwoord?