Hoeveel uur kraamzorg wordt vergoed?

De inhoud en het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld door het kraamcentrum en is afhankelijk van uw individuele situatie. Uw verzekering vergoedt 24 uur tot maximaal 80 uur kraamzorg. Het benodigde aantal uren mag gespreid over maximaal 10 dagen worden gebruikt, te rekenen vanaf de dag van bevalling.

Als u in een ziekenhuis moet bevallen, dan verzorgt het ziekenhuis de kraamzorg. De verloskundige of de medisch specialist stelt in overleg met het kraamcentrum het aantal uren kraamzorg vast. Na de bevalling gaat u zo snel mogelijk naar huis om daar de kraamperiode door te brengen. In de dagen daarna ontvangt u kraamzorg, met aftrek van de dagen die u al in het ziekenhuis heeft doorgebracht.

Is uw vraag niet beantwoord?