Worden de kosten van de mondhygiëniste vergoed?

De basisverzekering kent geen vergoeding voor paradontologische hulp (mondhygiëne) voor personen ouder dan 18 jaar. U kunt zich hier via een aanvullende verzekering (gedeeltelijk) tegen verzekeren. In het vergoedingenoverzicht kunt u de dekking vanuit de verschillende aanvullende verzekeringen bekijken.

Is uw vraag niet beantwoord?