Worden de kosten van een niet nagekomen afspraak vergoed?

Declaraties als gevolg van niet nagekomen afspraken komen niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekeringen.