Worden de kosten van een niet nagekomen afspraak vergoed?

Declaraties als gevolg van niet nagekomen afspraken komen niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekeringen.

Is uw vraag niet beantwoord?