Wordt sporten onder begeleiding van de fysiotherapeut vergoed?

Sporten onder begeleiding van de fysiotherapeut wordt niet vergoed vanuit de basis- en/of aanvullende verzekering.

Is uw vraag niet beantwoord?