Wat is de vergoeding voor tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar?

Reguliere tandartskosten voor kinderen jonger dan 18 jaar worden volledig vergoed

Hieronder valt:

 • periodiek preventief tandheelkundig onderzoek éénmaal per jaar, tenzij de verzekerde meerdere keren per jaar op die tandheelkundige zorg is aangewezen; 
 • incidenteel tandheelkundig consult;
 • het verwijderen van tandsteen;
 • fluoride-applicatie aan verzekerden vanaf de leeftijd van zes jaar, maximaal 2x per jaar, tenzij de verzekerde meerdere keren per jaar op die tandheelkundige zorg is aangewezen (op aanvraag);
 • sealing;
 • parodontale zorg;
 • anesthesie;
 • endodontische zorg;
 • restauraties van gebitselementen met plastische materialen en de daardoor benodigde voorzieningen;
 • gnathologische zorg;
 • uitneembare prothetische voorzieningen;
 • vervanging van één of meer ontbrekende blijvende snij- of hoektanden (agenesie) dient door de behandelend tandarts aangevraagd te worden;
 • chirurgische tandheelkundige zorg, met uitzondering van het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat;
 • röntgenonderzoek, met uitzondering van röntgenonderzoek ten behoeve van orthodontische zorg.

Wilt u meer weten? Bekijk dan ons vergoedingenoverzicht.

Is uw vraag niet beantwoord?