Hoe worden het verplicht en het vrijwillig eigen risico verrekend?

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt. Als u zorgkosten maakt, dan tellen de eerste € 375,- mee voor het verplicht eigen risico. Bovenop dit verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U kiest er dan vrijwillig voor om zelf een groter deel van de gemaakte zorgkosten te betalen. Als u dus zorgkosten maakt, dan tellen de kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico, daarna voor het eventuele vrijwillig eigen risico. Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden.

Is uw vraag niet beantwoord?