DSW Zorgverzekeraar populair bij overstappers

maandag 24 december 2018

DSW Zorgverzekeraar merkt dat de premiestijging bij zorgverzekeraars tot veel overstappers leidt. Normaal stappen de meeste mensen tussen kerst en oud en nieuw over, maar dit jaar is vóór kerst al een duidelijke stijging te zien in het aantal aanmeldingen. Ruim 36.000 mensen hebben zich al als nieuwe klant bij DSW aangemeld. Ruim 43% meer dan vorig jaar rond deze tijd.

Stijging zorgpremie grote zorgverzekeraars

Een belangrijke oorzaak voor de vele overstappers zijn de prijsverschillen in zorgpremies tussen verzekeraars. De zorgpremies stijgen volgend jaar met gemiddeld 5,6%. De stijging van de DSW-premie van DSW bleef beperkt.

Bewuste overstappers

Overstappen is niet alleen een kwestie van prijs. Veel mensen herkennen zich in de visie van DSW. Zo is het eigen risico bij DSW is € 10 lager dan wettelijk is vastgesteld. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.