Directeur bij BNR over afschaffen eigen risico 

Directeur Chris Oomen sprak in het radio-interview over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico en hoge zorgkosten.

donderdag 1 februari 2018

Directeur Chris Oomen was te horen in het radioprogramma ‘Zakendoen’. Hij besprak in het interview de keuze om het verplicht eigen risico van 2018 te verlagen en de wens om het vrijwillig eigen risico landelijk af te laten schaffen. Hij gaf daarbij aan dat het verlagen van het eigen risico zeker geen marketingstunt is, maar een goede manier om aandacht te vragen voor de stijging van het eigen risico en de oneerlijke verdeling tussen zieke en gezonde mensen.  

In het tweede gedeelte sprak hij over de hoge kosten in de zorg. Hij gaf daarbij nog aan dat competitie tussen ziekenhuizen op het gebied van technologie heel goed is. We moeten daarin niet conservatief zijn, maar vernieuwen. 

Chris Oomen begon ook over een zaak tegen een academisch ziekenhuis, die naar zijn mening onterecht een machtspositie inneemt. Dit naar aanleiding van een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument en Markt over machtsposities van zorgaanbieders.

Beluister het radiofragment op de website van BNR.