DSW niet om de tafel met gemeente Rotterdam

donderdag 18 mei 2017

Veel gemeentes hebben collectiviteiten met zorgverzekeraars voor mensen met een minimuminkomen. Zo worden minderbedeelde mensen beschermt tegen hoge onverwachte kosten. De Gemeente Rotterdam wil deze verzekering uitbreiden voor alle inwoners.

‘Een slecht idee’, vindt Chris Oomen. ‘Een dergelijke collectiviteit zou alleen nuttig zijn als de zorgkosten verlaagd worden, maar als je in een collectiviteit zit, ga je toch niet meer of minder naar de dokter? Kortingen voor de ene groep zorgen voor meer kosten voor de andere groep en dat ondermijnt de solidariteit. Ik ga de polis in Rotterdam niet goedkoper maken en de rest van Nederland die goedkopere polis van Rotterdam laten subsidiëren.’

Het is niet de eerste keer dat DSW zich uitspreekt tégen collectiviteitskorting. Collectiviteiten houden mensen gevangen in een polis, vindt DSW. Mensen hebben het idee dat ze voordelig uit zijn, terwijl ze in werkelijkheid hun korting zelf betalen. Collectieve kortingen kunnen alleen maar worden gegeven op een premie die feitelijk te hoog is vastgesteld. DSW biedt daarom al jaren één polis en één premie, voor iedereen. Of je nou collectief of individueel bij ons verzekerd bent, iedereen betaalt dezelfde premie voor de basisverzekering.