Liever principieel dan commercieel

donderdag 29 december 2016

Beste lezer,

Het gebrek aan vertrouwen in zorgverzekeraars zorgt ervoor dat steeds meer mensen naar het ziekenfonds terugverlangen. Mijn oprechte overtuiging is dat de zorg van een nieuw ziekenfonds niet beter en evenmin goedkoper wordt. In een blog dat ik hierover schreef en op de website van DSW te vinden is, vertel ik waarom. Toch kan ik de emoties van de mensen die naar het ziekenfonds terugverlangen heel goed begrijpen. Het is echter niet het huidige zorgstelsel, maar de manier waarop zorgverzekeraars ermee omgaan dat het vertrouwen heeft geschaad. De zorgverzekeringswet die we nu hebben is in beginsel goed. Deze is ingevoerd om iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheidstoestand of financiële positie, tegen gelijke voorwaarden toegang te bieden tot dezelfde goede zorg. Helaas wordt de wet niet altijd uitgevoerd zoals die bedoeld is. Daar zit naar mijn mening het probleem.

Zo is de zorgverzekeringswet niet bedoeld

Wellicht heeft u gezien dat ik de laatste jaren herhaaldelijk zaken aan de orde heb gesteld die niet in het belang van de verzekerde zijn en waarbij de bedoelingen van de zorgverzekeringswet duidelijk uit het oog verloren zijn. De budgetpolis is zo’n voorbeeld. De budgetpolis richt zich op jonge en gemiddeld gezondere mensen die het niet erg vinden om hun keuzevrijheid voor een lagere premie in te ruilen. Zij verwachten immers toch niet naar het ziekenhuis te hoeven. Een dergelijke polis is verwerpelijk omdat zorgverzekeraars die zo’n polis bieden vooral gezonde en dus ‘goedkope’ verzekerden aan zich binden. Ook hoog op mijn lijstje van ergernissen staan de wervingsacties van één van de grootste zorgverzekeraars, die onder een andere naam - om zelf onherkenbaar te blijven - jonge en hoogopgeleide mensen benadert om over te stappen. Dit is eveneens een manier waarop vooral voor de verzekeraar gunstige verzekerden aangetrokken worden. Polissen die de vrije artsenkeuze beperken zijn mij ook een doorn in het oog. Want deze vrijheid is een elementair recht van een verzekerde waaraan zorgverzekeraars niet mogen tornen. Ten slotte noem ik nog de collectiviteitskortingen. De zorg wordt niet goedkoper door het geven van welke vorm van korting dan ook. Daarom wordt de korting voor de één, altijd betaald door de ander. DSW verzet zich tegen dit soort praktijken omdat hiermee bepaalde groepen mensen selectief worden bevoordeeld ten koste van anderen. Deze dingen zijn stuk voor stuk strijdig met de bedoeling van de wet die een voor iedereen gelijke toegang beoogt. Is het gek dat zorgverzekeraars bepaald niet met vertrouwen worden geassocieerd?

Liever principieel dan commercieel

Wij hebben ons nadrukkelijk voor het behoud van de vrije artsenkeuze uitgesproken. Wij geven geen collectiviteitskortingen. Budget polissen bieden wij niet. Aan vergelijkingssites, zoals die van Independer en de Consumentenbond, betalen wij geen cent. Wij worden liever echt gewaardeerd dan betaald gewaardeerd. Het onderscheid dat DSW hiermee als kleine, zelfstandige zorg- verzekeraar maakt is niet onopgemerkt gebleven. Veel mensen zijn de laatste jaren naar ons overgestapt en hebben daarmee nadrukkelijk voor een principiële in plaats van commerciële zorgverzekeraar gekozen. Zij verzekeren bij ons hun belangrijkste goed, hun gezondheid. Dit in ons gestelde vertrouwen wordt door ons zeer gewaardeerd.

Zorgverzekeraars moeten de olie en niet het zand in de machine zijn

Iedereen in Nederland kan op goede zorg rekenen. Hieraan geven tienduizenden professionals dag in dag uit met hart en ziel gestalte. Zij staan met hun handen aan het bed, of doen onderzoek om betere behandelingen en nieuwe technieken te vinden. Behandelingen die nog maar kort geleden onmogelijk waren, zijn nu heel gewoon. Dat is toch fantastisch? Wij willen de olie, en niet het zand in deze machine zijn. Zorgverzekeraars dienen een publiek belang en hebben ook als taak de zorg vooruit te helpen. Zowel de premie betaler als de zorgverlener mogen dat van ons verlangen. We dienen het belang van onze verzekerden. Dat is onze meest belangrijke taak. Het is het morele en principiële kompas waarop DSW haar koers al jaren bepaalt en ook zal blijven bepalen.

En als je meer betaald hebt dan gebruikt …

Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Zolang iedereen bereid blijft voor elkaar te betalen, zal goede zorg voor iedereen beschikbaar blijven. En, ik heb het al vaker gezegd en zal het vast nog wel eens zeggen, mocht je na een lang en mooi leven ontdekken dat je je hele leven meer premie hebt betaald dan dat je aan zorg hebt gebruikt. Dan heb je pas écht geluk gehad!

Ik wens u een voorspoedig 2017 toe!

DSW Zorgverzekeraar

Chris Oomen

Directeur

Vertrouwen is de basis van goede zorg

Directeur Chris Oomen

Downloads