DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Start pilot logeerzorg om mantelzorger te ontlasten

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is heel mooi, maar soms ook intensief en zwaar, waardoor de mantelzorgers overbelast raken. Om de inspanning van deze mantelzorgers te verlichten, zijn tien gemeenten de pilot logeerzorg gestart. DSW Zorgverzekeraar, Zorgkantoor DSW, Pieter van Foreest, Careyn, de gemeenten Westland, Delft, Midden-Delfland en Rijswijk en Stichting HinT werken hieraan mee en richten zich in hun pilot op Strandgoed ter Heijde, in het Westland.

maandag 29 april 2019

Logeerzorg is een vorm van respijtzorg: ondersteuning voor mantelzorgers om te voorkomen dat zij overbelast raken. Ouderen die zorg krijgen, van bijvoorbeeld een partner, kunnen dan tijdelijk in een zorginstelling verblijven. De mantelzorger kan op deze manier even op adem komen. Het gaat hier om een planbaar tijdelijk verblijf, dus geen acute zorg. De logeerzorg kan meerdere keren per jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden.

Programma ‘Langer Thuis’

De Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in 2018 op om deze vorm van respijtzorg verder te ontwikkelen. Minister De Jonge gaf hierop het startschot om de pilots voor logeerzorg in het programma ‘Langer Thuis’ op te nemen. ‘Langer Thuis’ heeft als doel om ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud te laten worden met een goede kwaliteit van leven. We schreven hier al eerder over in dit nieuwsbericht.

Logeerhuis Strandgoed Ter Heijde

Het ministerie van VWS ondersteunt de pilot met 1 miljoen euro. Tien gemeenten gaan hiermee aan de slag, met een aangewezen coördinator logeerzorg. De pilot waar DSW zich met de zorginstellingen en gemeenten op richt, is logeerhuis Strandgoed Ter Heijde van zorginstelling Pieter van Foreest. Een logeerhuis voor mensen met een lichamelijke beperking of lichte vorm van dementie, waarbij de vakantiebeleving erg belangrijk is. Dit blijkt erg succesvol te zijn, want de vraag naar verblijf in Strandgoed wordt namelijk steeds groter. Het logeerhuis bestond al ruim voordat de landelijke pilot van start ging, waaruit blijkt dat er in de regio al hard gewerkt wordt om aan de behoefte van logeeropvang te voldoen.

In de pilot wordt onderzocht op welke manier het logeerhuis zich kan ontwikkelen tot een solide voorziening voor de toekomst. Daarnaast wordt bekeken of Strandgoed ook geschikt is voor gasten met een zwaardere zorgbehoefte. Als laatste wordt onderzocht wat de meerwaarde van deze vorm van respijtzorg is en wat voor effect het heeft op andere vormen van tijdelijke zorg.

Start door minister van VWS

De pilots werden woensdag 17 april symbolisch gestart door minister Hugo de Jonge (VWS), samen met vertegenwoordigers van de 10 gemeenten tijdens een bijeenkomst in Strandgoed Ter Heijde. De tien pilots zullen t/m april 2020 uitgevoerd en begeleid worden door VWS en Movisie.

Naar boven