Vertrouwen is de basis van goede zorg

zaterdag 24 december 2016

Beste lezer,

Over ons zorgsysteem en de toegang ervan voor iedereen op de langere termijn denk ik, omdat ik me zorgen maak, wel eens na. Collectieve kortingen, de budgetpolis en het ter discussie stellen van de vrije artsenkeuze geven daar alle aanleiding toe.

Wij hebben een verzekeringssysteem en daarmee verzekeraars nodig om de ziekenhuizen, de apparatuur, de ambulances, de specialisten en andere zorgverleners te kunnen financieren. Die beschikbaarheid kost natuurlijk geld, ook als u er geen gebruik van maakt. Daarom is het redelijk dat iedereen verplicht is zich te verzekeren omdat vrijwel niemand in staat is de meestal hoge zorgkosten zelf te betalen. De solidariteit in het systeem houden we alleen overeind als iedereen voor dezelfde rechten en plichten dezelfde premie betaalt. Dat is de reden waarom DSW al jaren principieel kiest om maar één polis en één premie te hebben die voor iedereen dezelfde is.

Behandelingen die vroeger onmogelijk waren, worden nu dagelijks uitgevoerd. Levens worden gered dankzij dotterbehandelingen, bypasses en hoog specialistische geneesmiddelen. Bijzondere behandelingen die wij nu normaal zijn gaan vinden. Ook de kwaliteit van leven is spectaculair verbeterd. Waar een versleten heup of knie bijvoorbeeld nog maar enkele decennia geleden invaliditeit betekende, loopt menigeen nu dezelfde dag met een nieuw gewricht het ziekenhuis uit. Bijzonder is niet alleen dat dit technisch kan, het is net zo bijzonder dat iedereen hier dankzij ons systeem toegang toe heeft.

Maar goede zorg wordt niet gegeven door een systeem. Goede zorg is mensenwerk. Dag in dag uit staan talloze zorgverleners met hun handen aan het bed. Zij worden ook nog eens bijgestaan door een groot aantal mantelzorgers en vrijwilligers. Zij doen dat allemaal met hart en ziel. Ook dat vinden we misschien heel gewoon, maar het is eigenlijk heel bijzonder. Deze mensen verdienen het vertrouwen van ons allemaal. Hoe goed het systeem ook is, zonder onderling vertrouwen werkt het niet. Laten we het vertrouwen in onze zorgverleners uitspreken.

Ik wens u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2017 toe!

DSW Zorgverzekeraar

Chris Oomen

Directeur

DSW spreekt het vertrouwen in de zorgverleners uit

Directeur Chris Oomen

Downloads