Minister VWS op werkbezoek bij gemeente Westland

De eerste gebruikers van het PGB Portaal delen hun ervaringen met de minister.

maandag 29 oktober 2018

Vanmiddag bezoekt minister Hugo de Jonge de gemeente Westland om in gesprek te gaan met de gebruikers van het PGB Portaal. Zij delen, in het gezelschap van onder andere de minister, directeur Chris Oomen van DSW Zorgverzekeraar, Aline Molenaar van Per Saldo, Piet Vreugdenhil, wethouder van de gemeente Westland, en andere bij het portaal betrokken partijen, hun praktijkverhalen.

Het huidige proces van PGB-trekkingsrechten is ingewikkeld en omslachtig voor de budgethouder. Verder is het proces beperkt geautomatiseerd, waardoor er sprake is van papieren dossiers en veel handmatig werk. In de praktijk heeft de budgethouder en zorgverlener daar veel last van ervaren. Met de verouderde ICT was het moeizaam om de noodzakelijke innovaties door te voeren en alle controles te automatiseren.

De belangenvereniging van budgethouders (Per Saldo) heeft in eerste instantie met DSW een nieuwe visie geformuleerd op het PGB-proces, die vervolgens verder is uitgewerkt in samenwerking met alle andere betrokken partijen. In dat proces staan het gemak en eigen regie voor de budgethouder centraal, heeft de verstrekker meer en direct inzicht in het totaalbeeld van de zorgadministratie van de budgethouder en is de rechtmatigheid gewaarborgd. Dit zijn naast de vereenvoudiging van de administratie bij verschillende ketenpartners de belangrijke bouwstenen onder het nieuwe PGB Portaal. Kernwaarden hierbij zijn: transparantie, gebruikersvriendelijkheid, realtime controles, zoveel als mogelijk automatische verwerking (STP), rechtmatige uitvoering en fraudepreventie en -detectie.

De zorgverzekeraars financieren gezamenlijk de kosten van de bouw, zodat DSW de wens van de budgethouders en de behoefte van de keten kan realiseren. Dit heeft geresulteerd in het nieuwe PGB Portaal, een innovatief en geautomatiseerd systeem waar de budgethouder en zorgverlener in samenwerking met de ketenpartners hun volledige PGB-proces kunnen afhandelen, waarbij standaardisatie en digitalisering in het gehele proces is doorgevoerd.

Het PGB Portaal wordt inmiddels gebruikt door het zorgkantoor DSW en de gemeente Westland. De onlangs gehouden enquête onder de gebruikers van het PGB Portaal laat zien dat we op de goede weg zitten (een 7,5). Wij zijn trots op de resultaten en blij met het enthousiasme van de budgethouders en zorgverleners.

De voorbereiding voor een bredere uitrol van het PGB Portaal zijn in gang gezet, zodat elke budgethouder van de voordelen het PGB portaal kan gaan profiteren. Dit waarborgt een solide uitvoering van het PGB- proces, nu en in de toekomst.

Introductie PGB Portaal
Lees meer over het PGB Portaal:

'Nieuw PGB Portaal in gebruik.'

Bekijk het nieuwsbericht.