Waarom een wijziging van artikel 13 niet de oplossing is

In een blog op nieuwssite Skipr vertelt directeur Aad de Groot hoe de wijziging in het geding met de vrije artsenkeuze komt

dinsdag 14 juli 2020

Minister Hugo de Jonge wil het wettelijk mogelijk maken om de hoogte van de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg vast te leggen om zo het aantal gecontracteerde aanbieders te laten stijgen. Zijn plannen zouden voornamelijk gericht zijn op de wijkverpleging en GGZ, waarin versnippering van de zorg en zorgfraude vaker aanwezig zijn.

Aad de Groot legt in een blog op Skipr uit waarom het wetsvoorstel de positie van de zorgverzekeraars ten opzichte van de zorgverleners onnodig versterkt en hoe het de vrije artsenkeuze van de verzekerden onder druk zet. Zo zou de wetswijziging ervoor zorgen dat verzekerden genoodzaakt zijn te kiezen voor een gecontracteerde zorgverlener, aangezien de vergoeding voor een niet-gecontracteerde partij veel lager uitvalt. Uiteindelijk bepaalt de zorgverzekeraar dan waar de verzekerde naartoe kan gaan.

Bovendien is de directeur van DSW van mening dat goede maatregelen vooraf, zoals een screening voor nieuwe toetreders in de zorg, een betere oplossing is dan het wetsvoorstel.

U leest de blog op de website van Skipr.

Aad de Groot spreekt over zorgfraude en premie 2021 op Radio 1

"Een premiestijging van 150 euro per jaar is onzin."


Lees meer

Waar is DSW tijdens de coronacrisis mee bezig?

Een videoboodschap van directeur Aad de Groot over de inzet van DSW tijdens de coronaperiode.

Lees meer