Overige verzekeringen

U kunt zich via DSW ook verzekeren tegen vaak voorkomende financiële tegenvallers. Voor meer informatie of voor een offerte-aanvraag kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (010) 2 466 492 of via verzekeringen@dsw.nl.

Aanbod

Overige verzekeringen waar u bijvoorbeeld aan kunt denken:


Bekijk het overzicht van de verzekeringskaarten.

Dienstenwijzer

Op bovenstaande verzekeringsactiviteiten is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.

In deze dienstenwijzer geven wij u daarom de belangrijkste informatie over deze verzekeringsactiviteiten. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Download hier onze dienstenwijzer. 

Privacy

Wij hechten veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.