Zvw pgb en coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Regeling doorbetaling niet geleverde zorg in uitzonderingssituaties

Doorbetaling wanneer zorgverlener onder werktijd gevaccineerd wordt en doorbetaling indien een mondkapje dragen niet mogelijk is.

Lees meer >

Vaccinatie zorgverlener

In dit bericht wordt u geïnformeerd over de vaccinatiemogelijkheid van uw zorgverleners.

Lees meer >

Doorbetalen van niet-geleverde zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Doorbetaling vanaf 1 oktober 2020.

Deze uitzonderlijke coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom hebben wij in samenwerking met VWS een aantal maatregelen bekendgemaakt die voor pgb-budgethouders de continuïteit van zorg waarborgen.

Lees meer >

Mijn zorgverlener is ziek of komt niet

Mijn zorgverlener doorbetalen

Vervangende zorg

Persoonlijke beschermingsmiddelen