Gespreid betalen eigen risico

DSW biedt haar verzekerden ook in 2022 de mogelijkheid om het verplicht eigen risico € 375 (hetzelfde bedrag als in 2021) in 10 maandelijkse termijnen te betalen.

Voorwaarden 2022

Hieronder vindt u de voorwaarden die aan deze regeling gesteld worden.

Deelname

Om in 2022 deel te kunnen nemen aan de regeling, moeten verzekerden aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een verzekerde heeft alleen een verplicht eigen risico en dus geen gekozen vrijwillig eigen risico.
 • Een verzekerde is 18 jaar of ouder op 1 januari 2022.

Aanmelden

 • De verzekeringnemer kan zichzelf en andere verzekerden op zijn polis aanmelden voor deze regeling.
 • Aanmelding kan via MijnDSW, telefonisch of schriftelijk.
 • De aanmelding voor deelname aan de regeling moet vóór 1 februari 2022 bij ons binnen zijn.
 • Verzekerden die zich ná deze datum aanmelden of die na 1 januari 18 jaar worden, kunnen pas in 2023 aan de regeling deelnemen.

Betalen

 • De verzekeringnemer betaalt in tien gelijke termijnen € 37,50 per verzekerde (hetzelfde bedrag als in 2021). 
 • Betaling gebeurt door middel van automatische incasso omstreeks de 25e van de maand, voor het eerst rond 25 februari 2022.
 • De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor het succesvol verlopen van deze incasso door het verstrekken van de juiste rekeninggegevens en het zorgen voor voldoende saldo.

Eindafrekening

 • Eind april 2023 ontvangt de verzekeringnemer een afrekening waarin aangegeven wordt wat de zorgkosten in 2022 bedroegen.
 • Mocht blijken dat u minder zorgkosten heeft gemaakt dan € 375,- (hetzelfde bedrag in 2021) per verzekerde, dan storten wij het te veel betaalde terug.
 • Er zal gedurende het verzekeringsjaar geen afrekening verzonden worden. De stand van het eigen risico is tussentijds te raadplegen via MijnDSW.
 • Wanneer DSW ná de afrekening van april 2023 nog zorgkosten over 2022 ontvangt die ten laste gaan van het eigen risico dan zullen wij deze kosten automatisch incasseren. De verzekeringnemer ontvangt hierover van tevoren bericht.

Beëindiging

 • Deelname aan de regeling loopt in het volgende kalenderjaar gewoon door, tenzij anders aangegeven wordt vóór 1 februari 2023 (nam u deel aan de regeling 2021 en wilt u deze deelname beëindigen dan moet dit voor 1 februari 2022).
 • De verzekeringnemer kan de regeling tussentijds via MijnDSW, telefonisch of schriftelijk beëindigen.
 • DSW zal de regeling beëindigen bij het uitblijven van betalingen.
 • Als de regeling tussentijds wordt beëindigd en het verschuldigd eigen risico groter is dan de vooruitbetaalde bedragen, dan wordt het nog te betalen bedrag vijf weken later in rekening gebracht. Is het verschuldigd eigen risico lager dan de vooruitbetaalde bedragen, dan wordt er verrekend en wordt het te veel betaalde bedrag aan u terugbetaald.
 • In geval van beëindiging van de verzekering in verband met emigratie of bij overlijden, ontvangt de verzekeringnemer vijf weken later een eindafrekening.