VWS premieopbouw

In de tabel ziet u volgens het format van het ministerie van VWS hoe de premie van DSW, € 1.290 per jaar, is opgebouwd:

Onderdeel Bedrag
Totaal € 1.290
Rekenpremie VWS € 1.324
Resultaat op zorgactiviteiten − € 78
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 72
Onttrekking aan reserves − € 49
Inzet beleggingsopbrengsten € 0
Toevoeging aan reserves € 0
Opslag winst € 0
Opslag collectiviteitskortingen € 0
Opslag korting vrijwillig eigen risico € 16
Opslag oninbare premies € 6
Overige opslag − € 1