Wat moet ik doen als er declaraties op het overzicht staan die mij niet bekend zijn?

Wij gaan uit van de gegevens zoals die door de zorgverlener bij DSW Zorgverzekeraar zijn gedeclareerd. Wanneer u zeker weet dat de zorg op deze behandeldatum niet heeft plaatsgevonden of de declaratie niet correct is, kunt u contact opnemen met de zorgverlener

Meer informatie over het eigen risico kunt u hier vinden.

Is uw vraag niet beantwoord?