Coronavirus: financiële ondersteuning zorgaanbieders

Informatie over de vooruitbetalingsregeling en continuïteitsbijdrage

Informatie over de meerkostenregeling

Laatste update: 21 januari 2021

Nieuws

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de generieke meerkostenregeling. Deze meerkosten regeling geldt voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de generieke CB-Regeling. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland is een Q&A opgesteld die mogelijk al antwoord kan geven op een aantal vragen die u als zorgverlener hierover heeft. Meer informatie over het aanvragen van de bijdrage volgt.

Informatie over de continuïteitsbijdrage

Laatste update: 11 mei 2020

Nieuws

Vanaf 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een voorlopig maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

Onderstaand filmpje is bedoeld als uitleg van de voorlopige CB-regeling in hoofdlijnen. Voor zowel de details van de voorlopige CB-regeling als de definitieve CB-regeling, inclusief inhaalzorg, verwijzen wij u naar de Zorgovereenkomst CB.

De continuïteitsbijdrage voor zorgverleners

Veelgestelde vragen rondom de continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. De tarieven per sector vindt u in het document ‘de maandelijkse continuiteitsbijdrageregeling’ op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

De CB-regeling is bedoeld voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die valt onder de zorgverzekeringswet of aanvullende verzekering en die een omzet hebben van minder dan 10 miljoen euro. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders, met uitzondering van opticiens en ongecontracteerde audiciens.

Voor zorgaanbieders met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro volgt er nog een specifieke regeling. Deze zorgaanbieders zullen apart worden geïnformeerd.

Welke zorgaanbieders er precies onder de regeling vallen vindt u terug op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgaanbieders kunnen vanaf vrijdag 15 mei gefaseerd de continuïteitsbijdrage aanvragen. De fasering is als volgt:

 • Vanaf 15 mei: fysiotherapie;
 • Vanaf 18 mei:mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
 • Vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.

De continuïteitsbijdrage-regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 30 juni 2020. De continuïteitsbijdrage kan aangevraagd worden t/m 14 juli 2020.

GGZ-aanbieders

Vanaf 23 juni kunnen ook GGZ-aanbieders een generieke continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze regeling geldt voor GGZ-aanbieders die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. Voor de precieze invulling van de regeling verwijzen wij naar Zorgverzekeraars Nederland. De bijdrage kan worden aangevraagd tot en met 21 augustus via Vecozo.

Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. Zorgaanbieders die zijn aangesloten bij VECOZO, hebben deze autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.

Let op! Bent u als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting en autorisatie.

Ja, zowel zorgaanbieders met als zonder zorgcontract kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen.

Binnen 10 werkdagen nadat u de bijdrage heeft aangevraagd, hoort u van DSW of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage.

Alle inspanningen zijn erop gericht de eerste uitbetalingen in de maand mei te doen en vervolgens elke maand, zolang de regeling geldt.

Voor algemene vragen over de continuïteitsbijdrage en over de berekening per zorgbranche verwijzen wij u naar de website van Zorgverzekeraars Nederland. Heeft u toch nog een andere vraag? Dan kunt u contact met ons op te nemen via het e-mailadres cb@dsw.nl.

Bij het indienen van de aanvraag in VECOZO heeft u de mogelijkheid dit aan te geven, zodat de wijziging bij alle verzekeraars bekend wordt. U ontvangt van ons een brief met de berekening van de voorlopige CB zodra wij de informatie van de landelijke partijen hebben ontvangen en verwerkt.

U kunt uw aanvraag in Vecozo alleen wijzigen, als deze is afgewezen. In dat geval kan uw preferente verzekeraar aan VECOZO verzoeken om de aanvraag weer open te zetten. U kunt uw aanvraag niet meer wijzigen als deze is goedgekeurd door VECOZO.

U ontvangt per zorgsoort een bevestiging per brief en ook de uitbetaling ontvangt u per zorgsoort. De reden hiervan is dat het percentage van de CB varieert per zorgsoort.

Nee, bij het bepalen van de hoogte van de voorlopige continuïteitsbijdrage houden we hier geen rekening mee. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei tot en met juli wordt uitgekeerd) wordt geschat op basis van de declaraties die de zorgverzekeraar over de referentieperiode voor de zorgaanbieder heeft vergoed.

We adviseren u nog een keer te checken of u bij de juiste AGB-code kijkt. De continuïteitsbijdrage vraagt u aan op ondernemingsniveau. Staat er voor uw onderneming inderdaad geen vragenlijst klaar? Neem dan contact op met uw preferente zorgverzekeraar Die kan VECOZO verzoeken een vragenlijst klaar te zetten als u valt onder de doelgroep van de continuïteitsbijdrage.


Informatie over de vooruitbetalingsregeling

Laatste update: 7 mei 2020

Nieuws

De vooruitbetalingsregeling voor zorgaanbieders sluit vrijdag 8 mei. De regeling, waarmee specifieke groepen zorgaanbieders sinds enkele weken bij zorgverzekeraars een vooruitbetaling kunnen aanvragen op de continuïteitsbijdrage, sluit vrijdag 8 mei aanstaande om 23.59 uur. Dit is nodig omdat de voorbereiding van de continuïteitsbijdrage-regeling, die vanaf vrijdag 15 mei aanstaande gefaseerd wordt opengesteld, alle aandacht vraagt.

Ja, zorgverzekeraars komen zorgaanbieders financieel tegemoet die in financiële problemen komen door minder inkomsten tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze bijdrage is een bedrag om de vaste lasten te kunnen dragen tijdens de crisis. Daarnaast zijn er algemene regelingen vanuit de Rijksoverheid. Daarop kan een beroep worden gedaan voor het deel dat niet voor een continuïteitsbijdrage in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat het geen zorg uit de Zorgverzekeringswet betreft.

Vooruitlopend op de continuïteitsbijdrage, kunnen er vooruitbetalingen worden aangevraagd: de vooruitbetalingsregeling.

Deze vooruitbetalingsregeling is voor bepaalde zorgaanbieders die nu al in grote financiële problemen dreigen te komen, voordat de continuïteitsbijdrage aangevraagd kan worden.

De vooruitbetaling geldt voor een aantal specifieke sectoren, omdat een deel van de zorgaanbieders niet kan wachten op een betaling via de continuïteitsbijdrage in mei.

Voor meer informatie over de specifieke sectoren verwijzen wij u naar pagina over het coronavirus en de Zorgverzekeringswet van Zorgverzekeraars Nederland (zie link onderaan deze pagina).

De continuïteitsbijdrage is de algemene regeling, waarop zorgaanbieders een beroep kunnen doen. De vooruitbetaling is een aanvullende regeling voor een aantal specifieke groepen die mogelijk al eerder in ernstige financiële problemen kunnen komen. De vooruitbetaling wordt in elk geval verrekend met de continuïteitsbijdrage

Vanaf 14 april kunnen zowel zorgaanbieders met als zonder een zorgcontract een vooruitbetaling aanvragen via VECOZO

Ja, maar het is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de continuïteitsbijdrage. Het betreft hier dus een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage kan in mei worden aangevraagd. Declaraties die worden ingediend in de periode vanaf 1 maart, worden verrekend met de vooruitbetaling cq continuïteitsbijdrage.

De vooruitbetaling is bestemd voor zorgaanbieders werkzaam in de volgende sectoren:

 • eerstelijns laboratoria,
 • mondzorg,
 • kraamzorg,
 • fysiotherapie,
 • oefentherapie,
 • ergotherapie,
 • wijkverpleging,
 • zittend ziekenvervoer en
 • zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

De vooruitbetaling wordt verrekend met openstaande declaraties. Het is daarom verstandig om éérst uw nog lopende declaraties in te dienen. Deze worden versneld door uw verzekeraar uitbetaald. Mocht u dan financieel nog steeds acuut in problemen zijn, kunt u een aanvraag indienen voor een vooruitbetaling via VECOZO.

Om de vooruitbetaling in goede banen te leiden, is er een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kan de vooruitbetaling aangevraagd worden via VECOZO.

 • Vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie;
 • Vanaf donderdag 16 april mondzorg;
 • Vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren: mondzorg, kraamzorg, oefentherapie , ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

U kunt met een zorgcontract een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

Om in te loggen, is onder meer een geïnstalleerd persoonlijk VECOZO-certificaat nodig dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal.Zorgaanbieders die met sommige zorgverzekeraars wel en met andere geen zorgcontract hebben, kunnen momenteel alleen een aanvraag indienen bij zorgverzekeraars met wie zij een contract hebben.

U vraagt een vooruitbetaling aan door ondertekening van een aanvullende overeenkomst die onderdeel wordt van het bestaande contract met de zorgverzekeraar(s). In de contracteermodule van het Zorginkoopportaal staat de overeenkomst klaar.

Heeft u de de aanvullende overeenkomst ondertekend? Dan hoeft u verder niets meer te doen. VECOZO zorgt ervoor dat de aanvraag bij de DSW terechtkomt en DSW verwerkt de aanvraag verder.

Alleen bedragen vanaf €250 worden overgemaakt naar een zorgaanbieder. Zorgaanbieders met een afgewezen verzoek ontvangen ook een brief / mail.

 

DSW zal, zoals landelijk afgesproken, vanaf 20 april de vooruitbetaling overmaken naar het bij ons bekende rekeningnummer. U moet dan wel aan alle voorwaarden hebben voldaan.

Meer informatie

Meer informatie over de financiële ondersteuning vindt u in het overzicht van veelgestelde vragen dat door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is opgesteld en op de pagina over het coronavirus en de Zorgverzekeringswet van ZN. Deze informatie wordt door ZN verder aangevuld.