DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

2020 vrijgevestigden

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van GGZ.

Nieuws en mededelingen

Contracteerproces GGZ praktijken

DSW heeft in 2019 met GGZ praktijken een tweejarige overeenkomst gesloten. Deze praktijken hoeven voor 2020 het contracteerproces dus niet te doorlopen. Wij verstrekken aan de gecontracteerde praktijken de tarieflijst voor 2020 nadat de NZa de maximum tarieven heeft gepubliceerd. De contracttarieven zijn ook te berekenen op basis van de informatie uit addendum 1 van de reeds getekende overeenkomst.


Contracteerbeleid curatieve GGZ 2020

Als u het afgelopen jaar nog geen overeenkomst heeft gesloten voor 2019 en 2020 en wel geïnteresseerd bent in een overeenkomst voor 2020, dan kunt u deze aanvragen via contractering.ggz@dsw.nl. Afhankelijk van uw situatie kunt u een overeenkomst aanvragen voor beide jaren of alleen voor 2020. 

DSW vindt dat kwaliteit alleen bepaald kan worden door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en in de praktijk gelden.
 • De zorg moet doelmatig zijn en is gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap
 • De zorgaanbieder moet zich blijven ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wie Wat Wanneer
Aanmelden nieuwe contractpartijen Zorgaanbieder  Uiterlijk 1 oktober 2019
Verzending overeenkomst DSW 1 oktober tot 1 november 2019
Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4 weken
 Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW 12 november 2019

Innovatie in de zorg is belangrijk. Wat er vernieuwd en daarmee verbeterd moet worden, kan het beste bepaald worden door de beroepsgroep. We vinden daarom ook dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar kijken of de voorgestelde vernieuwingen binnen de Zorgverzekeringswet vallen en of het idee inderdaad leidt tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatievoorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.ggz@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2019. Het contracteerbeleid 2019 vindt u hier.


Overeenkomst met DSW

Wij sluiten graag een overeenkomst met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie II en die voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Wij contracteren niet selectief, om de keuzevrijheid voor onze verzekerden te kunnen garanderen.

Wij bieden één overeenkomst aan voor zowel GB-GGZ als S-GGZ. Bij de contractaanvraag kunt u aangeven of u een gecombineerde overeenkomst wilt voor GB-GGZ en S-GGZ of een overeenkomst voor één van beide zorgsoorten. Wanneer u kiest voor een gecombineerde overeenkomst ontvangt u van ons dus slechts één overeenkomst. Deze overeenkomst geldt ook voor a.s.r.

Wij spreken met vrijgevestigden tarieven af voor DBC’s tot 6.000 minuten en/of producten Generalistische Basis GGZ. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het feit of u in de behandelingen gebruik maakt van ondersteunend personeel. Wij nemen naast de tarieven geen omzetplafond op in de overeenkomst.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval de factuur aan de patiënt. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als: "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde". Meer informatie over de materiële controles kunt u hier vinden.


Vergoeding voor consumenten 2019

Voor informatie over de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

 • Generalistische basis GGZ
 • Gespecialiseerde GGZ

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

MijnZorgverlener

Ga naar de beveiligde omgeving voor zorgverleners. Hierop vindt u o.a. overeenkomsten & declaraties.

Naar boven