Een goed idee? 
Doe er iets mee! 

De Ideeënbus

Zorgverleners zetten zich elke dag in om de best mogelijke zorg te leveren. Op de werkvloer zijn vaak genoeg ideeën en wensen om de zorg te innoveren, maar als zorgverlener kan het lastig zijn om de juiste mensen bij elkaar te brengen en om te weten welke stappen er gezet moeten worden. De DSW ideeënbus helpt u hierbij!

U heeft een innovatief idee

Heeft u een goed idee? Dan horen wij graag wat uw voorstel is door dit formulier in te vullen.  We kijken dan samen met u of het idee  vernieuwend is en hoe wij uw plannen kunnen ondersteunen. Uw voorstel voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • Het idee moet concreet en innovatief zijn
  • Geen DSW belang, maar algemeen belang
  • Het idee moet passen bij de kernwaarden van DSW
  • U blijft actief betrokken bij het project
De ideeënbus voor zorgverleners

U heeft het voorstel ingestuurd

De experts van DSW beoordelen maandelijks de ingezonden ideeën. Na dit overleg sturen wij u een e-mail of wij mogelijkheden zien om uw plannen te realiseren.

Onze huidige projecten

Project March: de bouw van een Exoskelet

Een dwarslaesiepatiënt laten (op)staan en laten (trap)lopen.

Lees meer over Project March.