Op mijn polis zijn meerdere personen verzekerd. Worden zij ook aangemeld bij het CAK?

Bij een premieachterstand die is opgelopen tot minimaal zes maandpremies worden ook de eventueel door u verzekerde perso(o)n(en) van 18 jaar en ouder aangemeld bij het CAK. Het CAK neemt de premie-inning voor de basisverzekering over van DSW Zorgverzekeraar. Verzekerden die jonger dan 18 jaar zijn worden niet aangemeld bij het CAK omdat ze niet premieplichtig zijn.