Wijzigingen zorgverzekering 2020

Ieder jaar verandert er een aantal vergoedingen in de zorgverzekering. De overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering en de zorgverzekeraar stelt de aanvullende verzekering samen. We hebben de wijzigingen voor 2020 voor u op een rij gezet.

Wat wordt er toegevoegd aan de basisverzekering?

In 2020 wordt de basisverzekering uitgebreid met de volgende vergoedingen:

 • Nieuwe medicatie tegen kanker
  Bij specifieke vormen van longkanker kunnen patiënten rekenen op vergoeding van de geneesmiddelen Durvalumab en Abemaciclib.

 • Geneesmiddel Fampyra tegen MS in het basispakket
  Sommige patiënten met Multiple Sclerose hebben in 2020 recht op de vergoeding van het geneesmiddel Fampyra ter verbetering van het loopvermogen.

 • Logeervergoeding zonder opname
  Patiënten die recht hebben op zittend ziekenvervoer en voor behandeling bij een medisch specialist moeten reizen, maar niet worden opgenomen, kunnen in 2020 ook kiezen voor een logeervergoeding. De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht, op voorwaarde dat er sprake is van minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling. De logeervergoeding wordt alleen verleend in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

 • Zittend ziekenvervoer geriatrische revalidatiezorg
  Per 1 januari 2020 kunnen ook patiënten die aangewezen zijn op geriatrische revalidatiezorg aanspraak maken op het zittend ziekenvervoer.

 • Wijziging vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen
  Om te zorgen dat patiënten optimale toegang hebben tot geneesmiddelen wijzigt per 2020 de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen. Mocht de situatie zich voordoen dat een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, dan kan de apotheekbereiding wél worden vergoed. Zo houden patiënten toch toegang tot het geneesmiddel.

 • Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
  Aanvullende eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten op verwijzing van de huisarts wordt per januari 2020 vergoed vanuit de basisverzekering.
 

Wat wijzigt er in de aanvullende verzekeringen?

Ook interessant om te lezen:

DSW maakt premie 2020 traditiegetrouw weer als eerste bekend.

Lees het nieuwsbericht

Wat doet DSW eigenlijk voor de zorg?

DSW zoekt altijd naar manieren om de zorg voor patiënten nog beter te maken.

Lees meer over onze projecten