Alternatieve geneeswijzen en homeopathie

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor alternatieve (niet reguliere) geneeswijzen en homeopathie.

Contracteerbeleid

Voor alternatieve (niet reguliere) geneeswijzen en homeopathie sluit DSW geen contracten.

Declareren van zorgkosten

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.

U kunt niet direct bij ons declareren (ook niet elektronisch). U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen.

Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van alternatieve geneeswijzen voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht: