DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Ambulancezorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor ambulancezorg.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid Ambulancezorg 2025

Verzekerden die acute zorg nodig hebben, worden tijdig van goede zorg voorzien. Wij conformeren ons aan de landelijke normen, wet- en regelgeving. Uitgangspunten bij het maken van afspraken zijn transparantie en doelmatige zorg op basis van de genoemde normen.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

  • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
  • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
  • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid 2025 DSW Zorgverzekeraar
1 april  2024
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met Zilveren Kruis en RAV  continu
Afsluiten WMG overeenkomst incl. addenda DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met Zilveren Kruis en RAV 1e kwartaal 2025
Nacalculatie budget 2025 DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met Zilveren Kruis en RAV 1 juli 2026

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.vervoer@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

  • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
  • De omvang en de doelgroep.
  • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
  • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
  • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Er zijn voor 2025 geen wijzigingen in het beleid ten opzichte van 2024.

Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.


Overeenkomst met DSW

Er zijn in Nederland 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Ambulancezorg wordt in representatie gecontracteerd. DSW is in de regio Rotterdam Rijnmond tweede representant. Samen met eerste representant Zilveren Kruis maakt DSW afspraken met de RAV van Rotterdam Rijnmond. Bij de overige RAV's maken andere zorgverzekeraars voor DSW afspraken.


Declareren van zorgkosten 

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.


 

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.
Naar boven