Hulpmiddelen

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor hulpmiddelenleveranciers.

Contracteerbeleid hulpmiddelen 2021


Overeenkomst met DSW


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen 

Voor informatie over de vergoeding en eventuele eigen bijdrage van hulpmiddelen voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.