DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar

DSW vindt dat iedereen recht heeft op gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Betrokkenheid bij de zorg en een goede relatie met onze klanten en onzeĀ zorgverleners is de basis van ons contracteerbeleid.

Onze visie op zorg

DSW is gestart als regionale zorgverzekeraar. De afkorting DSW staat oorspronkelijk voor Delft, Schieland, Westland. Inmiddels is DSW uitgegroeid tot de grootste van de kleine zorgverzekeraars en een landelijk bekende zorgverzekeraar.

Wat DSW als organisatie nastreeft komt tot uiting in onze slogan "goed voor je". Deze uitdrukking staat voor alles wat we onze verzekerden èn zorgverleners willen laten ervaren. DSW is namelijk van mening dat verzekeren meer is dan premies innen en nota's uitbetalen. Kenmerkend voor DSW is betrokkenheid bij de zorg en een uitstekende relatie met onze verzekerden en met de zorgverleners. De kernwaarden die wij belangrijk vinden, zijn: dichtbij en menselijk, eerlijk en direct, realistisch en praktisch, gezamenlijk en eigenzinnig. Dit brengen we onder andere tot uiting door samen te werken met zorgverleners aan grote én kleine projecten om de zorg beter, efficiënter en/of innovatiever te maken.

 • Dichtbij en menselijk zijn we door de keuzevrijheid van onze verzekerden in stand te houden. Maar ook door signalen van onze verzekerden mee te nemen in ons contracteerbeleid.
 • Eerlijk en direct zie je bij ons terug in het aanbieden van één polis waarvoor iedereen dezelfde premie betaalt. We vertellen het eerlijke verhaal over hoe onze premie is opgebouwd. Niet voor niets maken wij altijd als eerste de premie bekend.
 • Realistisch en praktisch geven we vorm door ons aan te sluiten bij wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en geen eigen kwaliteitssystemen of lange vragenlijsten te gebruiken, die leiden tot extra administratieve lasten. We hebben vertrouwen in de zorgverleners en werken met hen samen om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.
 • Gezamenlijk voeren we met individuele zorgverleners, vertegenwoordigers van zorgaanbieders en/of beroepsgroepen overleg om tot een praktisch en realistisch contracteerbeleid te komen.
 • Maar misschien zijn we wel het meest bekend om onze eigenzinnigheid; wij varen onze eigen koers waarin het algemeen belang van de zorg prevaleert boven het individuele belang.

Regionaal: onze visie op zorg en gezondheid

In 2022 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de grotere koepels een Integraal Zorgakkoord (IZA) 2023 - 2026 opgesteld. Aanleiding zijn de vergrijzing, de toename van de complexe zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. De ambitie is om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Kern van het IZA is om met dezelfde hoeveelheid handen meer werk te verzetten door middel van meer passende zorg, regionale samenwerking en impactvolle transformatie.

DSW heeft de volgende bezwaarpunten bij het IZA:

 • Het akkoord is niet integraal, want het gaat alleen om zorgpartijen die onder de Zorgverzekeringswet vallen.
 • Er wordt te veel centrale regie en sturing vanuit VWS,Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) voorgesteld.
 • Er ligt teveel focus op de concentratie van zorg.
 • De vrije artsenkeuze wordt langzaam verder ingeperkt.

DSW vindt de volgende punten wel positief:

 • Regionale samenwerking komt meer op de voorgrond te staan.
 • Preventie krijgt meer aandacht.
 • Transformatie wordt gecontinueerd en verstevigd.

DSW onderkent de problemen die worden geschetst in het IZA. Naar aanleiding hiervan is met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen, vvt, ggz, gz, patiënten-vertegenwoordiging en gemeenten uit de regio het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondertekend.

Met de regionale partners geloven we als DSW in een sterke regionale samenwerking. We zijn van mening dat we alleen met elkaar de toekomstige problemen op het gebied van toegankelijke zorg voor de inwoners van de WSD-regio het hoofd kunnen bieden.
Met dit akkoord onderschrijven we onze gezamenlijke ambitie:

In de WSD-regio realiseren we een omgeving waarin de inwoner prettig en gezond kan leven, waarin de verschillende domeinen elkaar versterken en waarin zorg toegankelijk en beschikbaar is wanneer nodig.

Bekijk het contracteerbeleid per zorgsoort

We bieden u specifieke informatie per zorgsoort.

Naar boven