Contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar

DSW vindt dat iedereen recht heeft op gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Betrokkenheid bij de zorg en een goede relatie met onze klanten en onze  zorgverleners is de basis van ons contracteerbeleid.

Onze visie op zorg

 • Wij willen niet het zand, maar de olie in de machine zijn
  Dat we in Nederland een van de beste zorgstelsels ter wereld hebben, danken we aan de tienduizenden professionals die dag in dag uit met hart en ziel zorg verlenen. Zij leveren de zorg in de behandelkamer, of doen onderzoek om betere behandelingen en nieuwe technieken te vinden. DSW werkt samen met zorgverleners aan grote én kleine projecten, om de zorg beter, efficiënter of innovatiever te maken.

 • Solidariteit: dezelfde zorg voor dezelfde premie
  DSW vindt dat iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, tegen gelijke voorwaarden van goede zorg verzekerd moet zijn. We passen daarom geen medische selectie toe: iedereen kan zich bij DSW aanmelden, ook voor een aanvullende verzekering. Wij bieden maar één polisvorm: een combinatiepolis, een polis met vrije artsenkeuze. Iedereen betaalt daarvoor dezelfde premie.

 • Vrije artsenkeuze: DSW vindt het belangrijk dat verzekerden zélf kiezen
  De keuzevrijheid van de verzekerde is de basis van ons zorgstelsel. Het evenwicht tussen de verzekerden, zorgverleners en zorgverzekeraars, zorgt voor kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. DSW vindt het daarom héél belangrijk dat de verzekerde zelf een zorgverlener (en zorgverzekeraar) kan kiezen.

 • Transparantie: duidelijkheid in onze premiekosten en deze zo laag mogelijk houden
  DSW vindt het erg belangrijk om open en transparant te zijn in de communicatie. Daarom laten we elk jaar precies zien uit welke kosten onze premie is opgebouwd. Wij hebben geen winstoogmerk en er is geen toeslag voor collectiviteitskortingen op de basisverzekering. Ook proberen we onze administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. We sluiten aan bij dat wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en hebben geen eigen kwaliteitssystemen of lange vragenlijsten, die alleen maar voor meer administratieve kosten zouden zorgen.

 • Samenspraak: overleg met zorgaanbieders en verzekerden
  Afhankelijk van de zorgsoort voert DSW voor het contracteerbeleid overleg met individuele zorgaanbieders, vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en/of beroepsgroepen. Verzekerden hebben bij DSW inspraak via de ledenraad. Daarnaast nemen we signalen die op een andere manier binnenkomen bij DSW, bijvoorbeeld bij klantenservice, mee in het contracteerbeleid.