Medisch Specialistische Zorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de Medisch specialistische zorg.

Contracteerbeleid Medisch Specialistische Zorg 2022

Het contracteerbeleid MSZ geldt voor de volgende zorgaanbieders:

  • Ziekenhuizen;
  • Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s);
  • Categorale instellingen (trombosediensten, eerstelijns diagnostische centra, radiotherapie, revalidatie-instellingen, audiologische instellingen, dialysecentra en epilepsiecentra).

DSW hanteert een algemeen contracteerbeleid voor MSZ en kent geen specifiek beleid voor de verschillende categorieën zorgaanbieders. We houden ons contracteerbeleid bewust bondig en richten ons op datgene wat op alle aanbieders van toepassing is.

DSW staat open voor het maken van meerjarige afspraken. Wij stellen hier geen specifieke voorwaarden aan.


Overeenkomst met DSW


Declareren van zorgkosten

Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van Medisch Specialistische Zorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar onze contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina