Huisartsenzorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsenzorg.

Nieuws en mededelingen

DSW aangesloten op ZorgMail

Bij het verzenden van privacy gevoelige informatie via e-mail is extra beveiliging (versleuteld transport van het e-mail bericht) gewenst. Om deze extra beveiliging af te dwingen is DSW sinds kort aangesloten op ZorgMail. Een extra beveiligde e-mail oplossing waar veel zorgverleners uit de regio al gebruik van maken. Als u via ZorgMail een bericht stuurt naar een e-mail adres van DSW, Stad Holland, of inTwente dan is deze vanaf heden beveiligd via ZorgMail.


Contracteerbeleid Huisartsenzorg 2021

Overeenkomst met DSW


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van huisartsenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.