Voetzorg bij Diabetes Mellitus

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor Voetzorg.


Contracteerbeleid voetzorg 2021


Overeenkomst met DSW


Declareren van zorgkosten 


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van voetzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures en formulieren

Externe links