Stoppen met roken


Als u wilt stoppen met roken, kunt u hiervoor ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld de huisarts. Dit kan in overleg met de behandelaar gecombineerd worden met nicotine vervangende middelen of geneesmiddelen.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding, eenmaal per kalenderjaar, voor het stoppen-met-rokenprogramma bij gecontracteerde zorg.

100% vergoeding tot maximaal 3 maanden voor de voorgeschreven geneesmiddelen, volgens het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Wanneer u voor een chronische aandoening (COPD, Diabetes type 2, VRM) ketenzorg ontvangt, worden de kosten van het stoppen-met-rokenprogramma niet apart vergoed, als dit al onderdeel is van de ketenzorg. Het stoppen-met-rokenprogramma vormt dan een onderdeel van deze ketenzorg.

Zelf betalen

Er is geen sprake van een of . U hoeft voor deze vergoeding niets bij te betalen.

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Wij vergoeden maximaal éénmaal per kalenderjaar € 70,- voor het stoppen-met-rokenprogramma. Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf.  Voor de bijbehorende middelen, geleverd door een ongecontracteerde apotheek, geldt dat wij vergoeden tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding (2021). Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De zorg wordt geleverd door een huisarts, medisch specialist, verloskundige, gezondheidszorgpsycholoog of specifieke organisaties die een programma voor het stoppen met roken aanbieden en voldoen aan onze voorwaarden.

De zorg vindt plaats op basis van consulten of groepstherapie en voldoet aan de Zorgstandaard Tabaksverslaving en de Trimbos Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning (herziening 2016).

Alleen in combinatie met het programma worden nicotine vervangende middelen of geneesmiddelen vergoed. De middelen moeten verstrekt zijn door een apotheek en de vergoeding hiervoor bedraagt maximaal drie maanden aaneengesloten.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Het programma

Voor het stoppen-met-roken programma heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of verloskundige. Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor de vergoeding voor het stoppen-met-roken programma.

Medicijnen

Wanneer de huisarts de medicatie of nicotine vervangende middelen voorschrijft met een gespecificeerd recept, kunt u deze bij de apotheek inleveren. Andere behandelaren (bijvoorbeeld de specialist) moeten het aanvraagformulier ‘Stoppen met roken’ voor u invullen. Dit levert u vervolgens in bij de apotheek.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverleners gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.