Voetzorg voor diabetes patiënten


Één van de complicaties van diabetes is het ontstaan van een diabetische voet. Om te voorkomen dat dit ontstaat, is het belangrijk om regelmatig door een deskundige zorgverlener de voeten te laten controleren en bij aanwezigheid van wondjes te laten behandelen.

Er is een classificatie systeem ontwikkeld waarmee de ernst van de afwijkingen in kaart wordt gebracht en waardoor duidelijk wordt welke behandeling noodzakelijk is. Dit wordt ingedeeld in zorgprofielen.

Een zorgprofiel wordt vastgesteld door de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. De behandeling van de risicovoet kan uitgevoerd worden door een pedicure met aantekening diabetes of door een podotherapeut, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

Als er geen of weinig risico is, wordt alleen het jaarlijkse onderzoek vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Vergoeding voor diabetespatiënten per zorgprofiel
Zorgprofiel Behandeling Vergoeding
Zorgprofiel 1 Jaarlijkse voetonderzoek € 37,29 per jaar
Zorgprofiel 2 Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure) € 66,28 per kwartaal
Zorgprofiel 3 Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure) € 96,65 per kwartaal
Zorgprofiel 4 Jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure) € 129,79 per kwartaal

Toeslag voor behandeling aan huis: € 20,13

Toeslag voor behandeling in een instelling: € 6,71

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

  • De verwijdering van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels;
  • Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden tot het door DSW vastgestelde tarief.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde stelt uw zorgprofiel vast.

Het jaarlijkse voetonderzoek wordt uitgevoerd door de podotherapeut.

Bij zorgprofiel 2 t/m 4 moet u eerst naar de podotherapeut, die een persoonlijk behandelplan voor u opstelt. Als u daarna behandeld wordt door een pedicure, dan is er alleen vergoeding als de pedicure een overeenkomst heeft met de podotherapeut.

Toeslag voor behandeling aan huis en behandeling in een instelling
Deze toeslag is enkel bedoeld voor mensen waarvan op basis van medische gronden, zowel fysiek als mentaal, redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij in de praktijk behandeld worden. Deze toeslag is niet bedoeld voor mensen die praktische bezwaren hebben, bijvoorbeeld geen tijd, geen vervoer of vanuit gemak.

Voor de vergoeding van pedicurebehandelingen uit de aanvullende verzekering moet u aangewezen zijn op medicatie voor diabetes.

De hulp dient te worden verleend door een medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetische voet.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde als er sprake is van diabetische voetzorg.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Als u alleen recht heeft op vergoeding uit de aanvullende verzekering, dan ontvangt u de rekening zelf. Voor de zorg uit de basisverzekering moeten de gecontracteerde aanbieders rechtstreeks declareren. De niet-gecontracteerde aanbieders mogen niet rechtstreeks declareren, u ontvangt van hen de rekening zelf. Op de rekening moet het zorgprofiel, de prestatiecode, de behandelaar en de behandeldatum staan.

De rekening kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.