Worden de reiskosten van een bezoek aan een ernstig ziek kind vergoed?

Vanuit de aanvullende verzekering (AV-Standaard en AV-top) vergoeden wij de kosten van vervoer wanneer:

  • het verzekerde kind (jonger dan 18 jaar) langer dan 14 dagen is opgenomen;
  • het ziekenhuis in Nederland gevestigd is, geen WLZ-instelling is en meer dan 30 kilometer van de eigen woonplaats ligt.

Een vergoeding geldt vanaf de eerste dag van opname. Het aantal kilometers dat boven de 30 uitkomt wordt eenmaal per dag vergoed. U kunt hiervoor een overzicht naar ons opsturen en het bewijs van opname; dit bewijs kunt u opvragen bij het ziekenhuis. In het vergoedingenoverzicht kunt u de vergoeding vanuit de verschillende aanvullende verzekeringen bekijken.

Is uw vraag niet beantwoord?