DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Een duurzame toekomst

Al jaren maakt DSW keuzes die bijdragen aan de duurzaamheid van de zorg. Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder dan zorg alleen. Klimaat, biodiversiteit en gelijkheid zijn voor veel mensen belangrijk. Zo ook voor ons.

Uit onderzoek van belangenorganisaties, zoals de Eerlijke Verzekeringswijzer en VBDO, blijkt dat we nog aan de lage kant scoren. Wij voelen ons aangemoedigd om ook op de terreinen waar zij over rapporteren verbeteringen door te voeren. We leggen u graag uit wat we al hebben gedaan en waar we nu staan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we serieus. Dit houdt in dat we naast financiële gezondheid van de organisatie ook rekening willen houden met mens, milieu en maatschappij. Ons beleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dan ook verbonden aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Hoewel elke SDG waardevol is, heeft DSW ervoor gekozen zich vooral te richten op de volgende drie SDG-doelstellingen: SDG 3: Goede gezondheid en welzijn, SDG 10: Ongelijkheid verminderen en SDG 13: Klimaatactie.

SDG doelstelling 3: goede gezondheid en welzijn
SDG doelstelling 10 ongelijkheid verminderen
SDG doelstelling 13 klimaatactie

Duurzaamheid bij DSW

DSW richt zich op de bovengenoemde drie SDG's, maar dat betekent niet dat we niet méér doen. Ons handelen heeft vanzelfsprekend impact op het milieu en laat een ecologische voetafdruk achter. We proberen deze impact op verschillende manieren te verminderen door aandacht te besteden aan onder andere energiebesparing, energietransitie en afvalstromen. Hiervoor maken we gebruik van een groep enthousiaste en betrokken medewerkers die actief bezig zijn op het gebied van duurzaamheid.

Ook op het gebied van woon-werkverkeer streven we naar duurzaamheid én vitaliteit. DSW moedigt medewerkers aan om, waar mogelijk, te voet of per fiets naar kantoor te reizen met een kilometervergoeding en een fietsplan. Verder is er een volledige vergoeding voor reizen met het openbaar vervoer.

Binnen onze bedrijfsprocessen streven we ook naar een verkleining van onze voetafdruk. DSW investeert bijvoorbeeld veel in onze beveiligde omgevingen (MijnDSW en de app), zodat verzekerden en zorgverleners hun zaken papierloos met ons kunnen regelen. Onze fysieke zorgpassen zijn biologisch afbreekbaar geworden.

Lees meer over ons duurzaamheidsbeleid.

Duurzame zorg

Ook de zorg die aan onze verzekerden geleverd wordt heeft impact op het milieu. De zorgsector in Nederland is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. De zorgsector werkt daarom gezamenlijk aan duurzame zorg, door middel van de zogenoemde ‘Green Deal Duurzame zorg’. In de Green Deal Duurzame Zorg worden afspraken gemaakt hoe de zorg haar impact op het milieu kan verbeteren. Ook DSW is aangesloten bij deze Green Deal. Zo helpen we ziekenhuizen en andere zorginstellingen met ideeën en inzichten over het klimaatvriendelijk maken van bijvoorbeeld hun gebouwen.

Beleggingsbeleid

De belangrijkste reden om te beleggen is om financieel gezond te blijven. Het geld dat DSW verdient met beleggen wordt bijvoorbeeld gebruikt om de zorgpremie zo laag mogelijk te houden. Wij hebben een relatief kleine portefeuille en beleggen daarom niet in individuele aandelen. We beleggen in beleggingsfondsen, om zo het risico te spreiden. DSW heeft het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant verzekeringssector ondertekend. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen als mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast kijkt DSW bij alle beleggingsbeslissingen naar maatschappelijke, sociale en ecologische belangen en goed ondernemingsbestuur (de zogenoemde ESG-criteria). In 2023 is onze beleggingsportefeuille verder vergroend door over te stappen naar een Climate Transition Benchmarkfonds (benchmark gericht op het realiseren van de ambitie van het Parijs-klimaatakkoord) en Green Bonds (obligatieleningen die exclusief gebruikt worden voor de financiering van projecten die maatschappelijke en milieuproblemen aanpakken).

Lees meer over ons beleggingsbeleid.

Projecten

DSW voelt zich meer belangenbehartiger dan verzekeraar. Daarmee bedoelen we niet alleen de belangen van onze eigen verzekerden, maar van iedereen. Iedereen heeft namelijk recht op gelijkwaardige toegang tot goede zorg. Dat is de solidariteit waarop onze basisverzekering is gebaseerd. Daar komen we voor op!

We zeggen weleens: ‘DSW wil niet het zand, maar de olie in de machine zijn’. Daarmee bedoelen we: minder bureaucratie, meer innovatie. Wij zoeken altijd naar manieren om de zorg voor patiënten beter te maken. De patiënt is altijd het vertrekpunt: die moet altijd zo goed mogelijk geholpen worden. Hieronder een aantal projecten waarvoor DSW zich inzet.

Een dwarslaesiepatiënt laten (op)staan en laten (trap)lopen.

Hoe DSW zich samen met de gemeenten en zorginstellingen inzet voor ouderen.

Het eigen risico moét omlaag en kán omlaag!

Naar boven