Wijkverpleging PGB

Meer weten over het persoonsgebonden budget (PGB)? Lees hier meer over de voorwaarden, het aanvragen, de tarieven en declaraties. 

Persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Wanneer u er bewust voor kiest géén gebruik te maken van zorgaanbieders die door ons zijn gecontracteerd, dan kunt u voor langdurige of intensieve verzorging en/of verpleging thuis een pgb aanvragen. Uw zorgbehoefte wordt vertaald in een geldbedrag en daarmee kunt u zelf de geïndiceerde verpleging en verzorging inkopen. Daartoe sluit u overeenkomsten met zorgverleners. Naast of in plaats van professionele zorgverleners (dit worden ‘formele zorgverleners’ genoemd) kunt u ervoor kiezen informele zorgverleners in te huren, zoals een familielid of bekende.

Voorwaarden wijkverpleging

Aanvraag wijkverpleging

Tarieven en declaraties

Veelgestelde vragen

Belangenvereniging

Er is een speciale belangenvereniging van mensen met een pgb: ‘Per Saldo’, kijk op www.pgb.nl voor meer informatie.