Wijkverpleging PGB

Meer weten over het persoonsgebonden budget (PGB)? Lees hier meer over de voorwaarden, het aanvragen, de tarieven en declaraties. 

Persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Wanneer u er bewust voor kiest géén gebruik te maken van zorgaanbieders die door ons zijn gecontracteerd, dan kunt u voor langdurige of intensieve verzorging en/of verpleging thuis een pgb aanvragen. Uw zorgbehoefte wordt vertaald in een geldbedrag en daarmee kunt u zelf de geïndiceerde verpleging en verzorging inkopen. Daartoe sluit u overeenkomsten met zorgverleners. Naast of in plaats van professionele zorgverleners (dit worden ‘formele zorgverleners’ genoemd) kunt u ervoor kiezen informele zorgverleners in te huren, zoals een familielid of bekende.

Zvw pgb en het coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus? Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Belangenvereniging

Er is een speciale belangenvereniging van mensen met een pgb: ‘Per Saldo’.