DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Langdurige zorg en ondersteuning

Als u op langdurige zorg bent aangewezen kan dit, afhankelijk van welk type zorg u nodig hebt, onder verschillende wetten en regelingen vallen. We leggen hieronder uit waar u moet zijn voor welke zorg.

De Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht in de nabijheid nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met een vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijk of zintuiglijke beperking. Wlz-zorg wordt meestal verleend in een instelling zoals bijvoorbeeld een verpleeghuis, maar het is soms ook mogelijk de zorg thuis te ontvangen.

Om zorg vanuit de Wlz te ontvangen, heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dat bepaalt welke en hoeveel ondersteuning of hulp u nodig heeft in het dagelijks leven en dit wordt vastgelegd in een zogenoemd zorgprofiel.

De Wlz wordt uitgevoerd door zorgkantoren. Een zorgkantoor is er verantwoordelijk voor dat alle cliënten in een zorgkantoorregio, ongeacht waar zij verzekerd zijn, de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. De zorgkantoren maken afspraken met zorgaanbieders over de soorten en hoeveelheid zorg die zij kunnen bieden, zodat er voldoende en kwalitatief goede zorg beschikbaar is. Daarnaast verstrekken ze informatie over de Wlz en helpen ze mensen om de juiste zorg te verkrijgen. Nederland is verdeeld in 31 regio’s met elk een eigen zorgkantoor. Wilt u weten bij welk zorgkantoor u terecht kunt? Een overzicht van alle zorgkantoren in Nederland vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Alle mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg kunnen kosteloos hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van de organisaties MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Op de website van uw zorgkantoor vindt u alle contactgegevens.

Van een ander domein naar de Wlz

Als u voorheen zorg heeft ontvangen vanuit een (of meerdere) van de onderstaande domeinen en nu zorg vanuit de Wlz ontvangt kunnen er een aantal zaken anders zijn.

Wlz voorliggend

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) komt de zorg uit de andere domeinen te vervallen. Zorg vanuit de Wlz is altijd voorliggend. Het is van belang dat u zelf bij de gemeente  (Jeugdwet, Wmo) of bij uw zorgverzekeraar  (Zvw) doorgeeft dat u een Wlz-indicatie heeft ontvangen.

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg betaalt iedereen van 18 jaar of ouder een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer hierover leest u op de website van het CAK.

De Zorgverzekeringswet

Wanneer u niet in aanmerking komt voor langdurige zorg vanuit de Wlz, valt uw zorgvraag misschien onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars, waaronder DSW. Langdurige zorg die onder de Zvw valt, is onder andere:

  • Verpleging en verzorging , ook wel wijkverpleging genoemd;
  • Eerstelijns verblijf;
  • Geriatrische revalidatiezorg.

Wat deze zorg inhoudt en hoe wij deze zorg hebben geregeld, valt te lezen in onze polisvoorwaarden.

De Wet maatschappelijke ondersteuning

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u ondersteuning krijgen die niet medisch van aard is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij moeten ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en aan de maatschappij kunt blijven deelnemen. Dit doen zij door ondersteuning te bieden wanneer u niet meer op eigen kracht of met hulp vanuit uw omgeving zelfredzaam kunt zijn. Het gaat dan onder meer om:

  • Begeleiding en dagbesteding;
  • Huishoudelijke hulp;
  • Een noodzakelijke aanpassing van de woning;
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychische stoornis.

De Jeugdwet

Ook de Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De Jeugdwet regelt hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders. U kunt op de website van uw eigen gemeente meer informatie vinden over de Wmo en de Jeugdwet.

Naar boven