DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Het eigen risico

Iedere volwassene betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Maar niet alle zorgkosten vallen hieronder. Wat het eigen risico precies inhoudt en hoe het werkt leggen we u op deze pagina uit.

Goed om te weten

Het eigen risico:

 • betaalt u alléén voor zorg uit de basisverzekering
 • is het deel dat u zelf betaalt voordat wij zorgkosten vergoeden
 • geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder
 • geldt per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december)
 • kan uitgebreid worden met een vrijwillig eigen risico

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico is door de overheid vastgesteld op € 385,-. Bij DSW hebben wij dit verlaagd naar € 375,-. Waarom en hoe dat leest u hier. Dit betekent dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder, bij DSW, in 2024 de eerste € 375,- (hetzelfde bedrag als in 2023) aan zorgkosten zelf moeten betalen. Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op vergoedingen uit uw aanvullende verzekering (AV). 

Het eigen risico
Voor het afspelen van media dient u 'volg cookies' te accepteren. Ga hiervoor naar het cookie overzicht. Stel uw cookievoorkeur in.

Eigen risico rekening ontvangen

We leggen u uit waarom en wanneer u deze rekening ontvangt.

Welke zorg valt onder het eigen risico?

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico is alleen van toepassing op zorg die valt onder de basisverzekering:

 • Ziekenhuishulp
 • Voorgeschreven medicijnen door arts
 • Laboratoriumonderzoek via huisarts
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Chronische fysiotherapie > 18 jaar
 • Ziekenvervoer of ambulancevervoer
 • Hulpmiddelen in eigendom

En wat valt niet onder het eigen risico?

U betaalt geen eigen risico voor de volgende zorg:

 • Huisartsenzorg
 • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden
 • Wijkverpleging
 • Ketenzorg 
 • Controles na of ten behoeve van nier- of levertransplantatie bij donor en vervoerskosten van de donor
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Vrijwillig eigen risico

Bovenop het verplichte eigen risico van € 375,- kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico, tot maximaal € 875,-. U kiest er dan vrijwillig voor dat als u medische kosten maakt, u zelf hier een groter deel van betaalt. In ruil hiervoor betaalt u minder premie. DSW heeft de korting voor het verhogen van het eigen risico verlaagd ten opzichte van 2023. In onderstaande tabel vindt u de kortingen voor 2024.

Premiekorting vrijwillig eigen risico 2024
Vrijwillig eigen risico per jaar Totale eigen risico per jaar Korting per maand
€ 0,- € 375,- € 0,-
€ 100,- € 475,- € 2,75
€ 200,- € 575,- € 5,50
€ 300,- € 675,- € 8,25
€ 400,- € 775,- € 11,00
€ 500,- € 875,- € 15,00

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan gaat u ermee akkoord dat wij eventuele eigen risico kosten en de verschuldigde premies automatisch incasseren van de opgegeven bank- of girorekening.

Het verplichte eigen risico gespreid betalen?

Bij DSW kunt u kiezen voor een gespreide betaling van uw verplichte eigen risico. U betaalt dan in 2024 in tien termijnen van € 37,50 (hetzelfde bedrag als in 2023)  uw eigen risico vooruit. Mocht in 2025 blijken dat u in 2024 minder zorgkosten heeft gemaakt dan € 375,-, storten wij het te veel betaalde bedrag terug. U kunt zich tot 31 december 2023 aanmelden voor het gespreid betalen van het eigen risico.

Lees meer over de voorwaarden van deze regeling.

Verrekenen eigen risico en eigen bijdrage

Zorgverleners declareren hun kosten bijna altijd rechtstreeks bij ons. Vervolgens brengen wij het bedrag dat ten laste komt van uw eigen risico, bij u in rekening. Zorgkosten die u maakt, tellen eerst mee voor het verplichte eigen risico, daarna voor uw eventuele vrijwillige eigen risico. Via MijnDSW ziet u de stand van uw eigen risico.

Als u uw nota zelf heeft ontvangen en bij ons heeft ingediend dan zullen wij het eigen risico direct met het te vergoeden bedrag verrekenen. 

Naast het eigen risico kunnen eigen bijdragen verschuldigd zijn. De overheid heeft wettelijk vastgelegd welke. Zo zijn er eigen bijdragen voor onder andere hoortoestellen en kraamzorg. Deze bedragen worden nooit uit de basisverzekering vergoed. Voor sommige kosten kunt u wel een aanvullende verzekering afsluiten.

Kijk hier voor meer informatie over de eigen bijdrage.

Veelgestelde vragen

Door het eigen risico ook dit jaar met een symbolisch bedrag van € 10,- te verlagen naar € 375,- (2023: € 375,-) wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Wij hebben als zorgverzekeraar de mogelijkheid om een deel van het eigen risico niet te innen bij onze verzekerden wanneer zij naar een zorgaanbieder gaan die wij vooraf hebben aangewezen. DSW wijst hierbij alle zorgaanbieders aan, met uitzondering van de zorgaanbieders zoals genoemd op onderstaande lijst. Let op: deze lijst is op basis van 2023.

 • Stichting Yes We Can Clinics
 • Solutions-Center B.V.
 • ADHDcentraal
 • CO-EUR B.V.
 • Kaakchirurgisch centrum Flevoland (Stichting KC Klinieken)
 • Stichting GGZ Momentum
 • Opvoedpoli B.V.
 • U-Center B.V.

Zorgverleners declareren bij ons de gemaakte zorgkosten. Wij handelen deze declaratie af en betalen dit uit aan de zorgverlener. Maandelijks kijken wij of er nog een deel van uw eigen risico openstaat. Wanneer dit het geval is, brengen wij dit deel bij u in rekening. Op welk moment dit gebeurt, ligt dus vooral aan wanneer wij de nota van de zorgverlener ontvangen. Vooral bij ziekenhuizen kan het voorkomen dat een declaratie pas erg laat bij ons binnenkomt: soms zelfs meer dan een jaar later. Dit komt onder meer door het wettelijke systeem van declareren bij ziekenhuizen. Hierin is bepaald dat het ziekenhuis pas kosten in rekening mag brengen nadat uw behandeling volledig afgerond is. Dit kan betekenen dat de rekening pas meer dan een jaar na de start van de behandeling bij ons in rekening wordt gebracht. Hoewel wij proberen met zorgverleners af te spreken dat zij zo snel mogelijk bij ons declareren, hebben wij hier als zorgverzekeraar verder geen invloed op. Wanneer de rekening ons pas na de jaarwisseling bereikt, kan het zelfs gebeuren dat u ondertussen al kosten heeft gemaakt in dit nieuwe jaar en er dus voor twee jaren eigen risico bij u in rekening wordt gebracht.

 

Dat komt omdat een behandeling in een ziekenhuis verdeeld is in trajecten, ook wel Diagnose Behandel Combinaties genoemd (DBC’s). Wanneer u voor een behandeling naar het ziekenhuis gaat, wordt een DBC geopend. Vanaf dat moment worden alle kosten voor u bij elkaar opgeteld. Zo’n DBC mag maximaal 120 dagen open staan. Na een operatie mag de DBC nog maximaal 42 dagen openstaan. Na maximaal 120 dagen wordt de DBC gesloten en kan de zorgverlener de zorg declareren.

Duurt de behandeling langer dan deze termijnen? Daarna wordt er een nieuwe (vervolg-)DBC geopend. De behandeling kan dus meerdere DBC’s bevatten. Dit proces herhaalt zich steeds na maximaal 120 dagen, zolang u onder behandeling bent.

Voor iedere DBC betaalt u apart eigen risico. De overheid heeft vastgesteld hoe de kosten voor zorg in het ziekenhuis in rekening mogen worden gebracht. Als u in een bepaalde periode niet in het ziekenhuis bent geweest, ontvangt u hier natuurlijk geen rekening voor. De openingsdatum van de DBC bepaalt over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht. Als de DBC doorloopt naar het volgende jaar, betaalt u toch maar één keer het eigen risico. Dit is in het kalenderjaar dat de DBC is geopend.

Het is mogelijk dat u na betaling van uw eigen risico voor een DBC nog eigen risico voor datzelfde jaar overhoudt. Dit openstaande bedrag aan eigen risico kan in rekening worden gebracht voor een vervolg-DBC als die geopend wordt in datzelfde jaar. Het is ook mogelijk dat een vervolg-DBC in een nieuw kalenderjaar wordt geopend. In dat geval wordt het eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht. Uw zorgverlener weet vaak of en wanneer er een vervolg-DBC geopend wordt. Vraag hem/haar wanneer dit gebeurt.

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt. Als u zorgkosten maakt, dan tellen de eerste € 375,- mee voor het verplicht eigen risico. Bovenop dit verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U kiest er dan vrijwillig voor om zelf een groter deel van de gemaakte zorgkosten te betalen. Als u dus zorgkosten maakt, dan tellen de kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico, daarna voor het eventuele vrijwillig eigen risico. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina over het eigen risico.

Naar boven