Het eigen risico

Iedere volwassene betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Maar niet alle zorgkosten vallen hieronder. Wat het eigen risico precies inhoudt en hoe het werkt leggen we u op deze pagina uit.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico is door de overheid vastgesteld op € 385,-. Bij DSW hebben wij dit verlaagd naar € 375,-. Waarom en hoe dat leest u hier. Dit betekent dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder, bij DSW, in 2022 de eerste € 375,- (hetzelfde bedrag als in 2021) aan zorgkosten zelf moeten betalen. Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op vergoedingen uit uw aanvullende verzekering. 

Het eigen risico
Eigen risico factuur ontvangen?
We leggen u uit waarom en wanneer u deze factuur ontvangt.
Verplicht eigen risico
€ 375
in 2022

Welke zorg valt onder het eigen risico?

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico is alleen van toepassing op zorg die valt onder de basisverzekering:

 • Ziekenhuishulp
 • Voorgeschreven medicijnen door arts     
 • Laboratoriumonderzoek via huisarts
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Chronische fysiotherapie > 18 jaar
 • Ziekenvervoer of ambulancevervoer
 • Hulpmiddelen in eigendom

En wat valt niet onder het eigen risico?

U betaalt geen eigen risico voor de volgende zorg:

 • Huisartsenzorg
 • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden
 • Wijkverpleging
 • Ketenzorg 
 • Controles na of ten behoeve van nier- of levertransplantatie bij donor en vervoerskosten van de donor
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Vrijwillig eigen risico

Bovenop dit verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U kiest er dan vrijwillig voor dat als u medische kosten maakt, u zelf hier een groter deel van betaalt en u gaat akkoord met automatische incasso van de kosten. In ruil hiervoor betaalt u minder premie. Hieronder ziet u de mogelijkheden en de bijbehorende kortingen.

Premiekorting vrijwillig eigen risico 2022

Vrijwillig eigen risico per jaar Korting per jaar Korting per maand
€ 100,- € 42,- € 3,50
€ 200,- € 78,- € 6,50
€ 300,- € 114,- € 9,50
€ 400,- € 150,- € 12,50
€ 500,- € 210,- € 17,50

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan gaat u ermee akkoord dat wij eventuele eigen risico kosten en de verschuldigde premies automatisch incasseren van de opgegeven bank- of girorekening.

Het verplichte eigen risico gespreid betalen?

Bij DSW kunt u kiezen voor een gespreide betaling van uw verplichte eigen risico. U betaalt dan in 2022 in tien termijnen van € 37,50 (hetzelfde bedrag als in 2021)  uw eigen risico vooruit. Mocht in 2023 blijken dat u in 2022 minder zorgkosten heeft gemaakt dan € 375,-, storten wij het te veel betaalde bedrag terug.

Lees meer over de voorwaarden van deze regeling.

Verrekenen eigen risico en eigen bijdrage

Zorgverleners declareren hun kosten bijna altijd rechtstreeks bij ons. Vervolgens brengen wij het bedrag dat ten laste komt van uw eigen risico, bij u in rekening. Zorgkosten die u maakt, tellen eerst mee voor het verplichte eigen risico, daarna voor uw eventuele vrijwillige eigen risico. Via MijnDSW ziet u de stand van uw eigen risico.

Als u uw nota zelf heeft ontvangen en bij ons heeft ingediend dan zullen wij het eigen risico direct met het te vergoeden bedrag verrekenen. 

Naast het eigen risico kunnen eigen bijdragen verschuldigd zijn. De overheid heeft wettelijk vastgelegd welke. Zo zijn er eigen bijdragen voor onder andere hoortoestellen en kraamzorg. Deze bedragen worden nooit uit de basisverzekering vergoed. Voor sommige kosten kunt u wel een aanvullende verzekering afsluiten.

Kijk hier voor meer informatie over de eigen bijdrage.

 

Veelgestelde vragen