DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Transformatieplannen

DSW vindt dat iedereen toegang moet hebben tot goede en betaalbare zorg. Daarom zet DSW in op impactvolle transformaties in de zorg. Regionaal doen we dit binnen het RIGA, het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord. Hier maken we met partners uit de regio afspraken over zorg en ondersteuning in de WSD regio. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt hoe we samen met zorgaanbieders, patiƫntenorganisaties, andere zorgverzekeraars en gemeenten deze transformaties vorm kunnen geven. Op deze pagina vindt u meer informatie over het indienen van een transformatieplan en de gestelde criteria.

Impactvolle transformatie

Met een impactvolle transformatie wordt bedoeld dat de transformatie een positieve impact heeft op de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg, en het ontzorgen en optimaal inzetten van zorgprofessionals. De transformatie moet op minimaal 1 van de volgende criteria een impact hebben:

 • Het zorggebruik in de Zorgverzekeringswet
 • Inzet van personeel
 • Regionale herverdelingsvraagstukken (profielkeuzes)
 • Omvang van het zorgvastgoed

Een toelichting op de beoordelingscriteria kunt u lezen in het document beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen.

Beoordelingsproces

Het beoordelingsproces voor impactvolle transformaties bestaat uit 4 stappen:

 1. Snelle toets
 2. Indienen transformatieplan
 3. Beoordeling transformatieplan
 4. Implementatie inclusief monitoring.

Snelle toets

Het doel van de snelle toets is om te bepalen of een impactvolle transformatie succesvol kan zijn. Heeft u een voorstel voor een transformatie, bespreek deze dan eerst met uw relatiebeheerder. Vervolgens kunt u het voorstel indienen via het landelijk portaal mijn transformatieplannen. Het gaat in deze dus om een voorstel. U hoeft nog geen uitgewerkt transformatieplan in te dienen. De twee grootste zorgverzekeraars binnen uw regio zullen uw voorstel beoordelen. U ontvangt binnen 4 weken bericht over de beoordeling.

Mocht u inspiratie op willen doen of meer willen weten. Op de website van De Juiste Zorg op de Juiste Plek vindt u alle reeds goedgekeurde snelle toetsen en transformatieplannen.

Indienen transformatieplan

Wanneer uw voorstel positief is beoordeeld dan kunt u uw transformatieplan uitwerken en indienen. Doe dit samen met betrokken zorgaanbieder(s), zorgprofessionals en/of patiëntenorganisatie(s). Het definitieve transformatieplan moet aan de volgende criteria voldoen:

 • De afspraken zijn SMART geformuleerd
 • Het plan bevat een positieve (maatschappelijke) businesscase
 • Het plan bevat een zorgvuldige impactanalyse op:
  1. Patiënten en burgers
  2. De betrokken zorgaanbieders
  3. De rest van de zorgketen
  4. Landelijke randvoorwaarden

 • Het plan bevat een implementatieplan waarin de rollen en verantwoordelijkheden voor betrokken partijen zijn beschreven

Uw uitgewerkte transformatieplan kunt u indienen via landelijk portaal transformatieplannen..

Beoordeling transformatieplan

Wanneer u een definitief transformatieplan heeft ingediend zullen wij deze samen met een andere zorgverzekeraar beoordelen. U ontvangt binnen 4 weken een voorlopig besluit. Bij een positief besluit delen we uw plan met overige zorgverzekeraars. Zij hebben dan de mogelijkheid vragen te stellen of onduidelijkheden aan te geven.

Implementatie inclusief monitoring

Wanneer het transformatieplan definitief is goedgekeurd gaan de partijen aan de slag om de transformatie te realiseren. Er wordt gemonitord of de afgesproken mijlpalen worden behaald en eventuele transformatiemiddelen kunnen worden uitbetaald. Indien nodig worden in deze fase aanvullende afspraken gemaakt.

Vragen

Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen via contractering.transformatieplan@dsw.nl.

Naar boven