DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Verbandmiddelen


Verbandmiddelen zijn nodig voor de langdurige verzorging en bescherming van een wond. Het kan bijvoorbeeld gaan om steriele gazen, zalfgazen en zwachtels.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Bandagelenzen zonder visuscorrectie vallen onder verbandmiddelen

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Een aantal hulpmiddelen valt niet onder de hulpmiddelenzorg maar onder de ziekenhuiszorg (budget), zoals de vacuümpomp voor negatieve druktherapie, apparatuur voor UV-lichttherapie, drukpakken bij littekenbehandeling en kortdurend gebruik van verbandschoenen na een operatieve ingreep. De zorg omvat ook geen smeerbare middelen, tenzij het gaat om een behandeling van een complexe wond of ernstig litteken. Verbandmiddelen bij een eenvoudige wond zoals schaafwonden, verstuiking en kleine snijwonden vallen ook niet onder de vergoeding.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De  is hierbij niet van toepassing. De goedkeuring is één jaar geldig.

Er is aanspraak op vergoeding van verbandhulpmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige behandeling met verbandhulpmiddelen nodig is, waardoor behandeling langer dan 14 tot 21 dagen bestaat en wondzorg noodzakelijk is

In geval van hulpmiddelen ter behandeling van stoornissen in de functie van de huid, moet er sprake zijn van:

  • een complexe wond of een hoog risico daarop, of;
  • ernstige littekens, of;
  • een chronische huidaandoening.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH.

Zelf regelen

Als de verbandmiddelen voorgeschreven worden door de huisarts of medisch specialist, dan vult hij of zij het Aanvraagformulier Verbandhulpmiddelen in. Deze wordt vervolgens beoordeeld door de apotheek.

Als de huisarts de verbandmiddelen voorschrijft, is er geen aanvraagformulier nodig. De huisarts schrijft een recept uit.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig bij een gecontracteerde leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven