DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

De organisatie

DSW is een onafhankelijke, eigenzinnige zorgverzekeraar uit Schiedam. We hebben geen groeidoelstelling en geen winstoogmerk. Wel willen we de beste zijn én blijven. Daarom staan onze verzekerden centraal in alles wat we doen. Natuurlijk waarborgen we de soliditeit en integriteit van onze bedrijfsvoering. Dit doen we door toezicht te houden op het beleid van ons bestuur en de algemene gang van zaken binnen DSW, en door te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nodigen u uit om kennis te maken met ons bestuur en de structuur van onze organisatie.

Ledenraad

Het hoogste orgaan van DSW is de Ledenraad. De Ledenraad vertegenwoordigt onze verzekerden en benoemt de leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen DSW.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het beleid van DSW. De RvB geeft samen met het directieteam dagelijks leiding aan de organisatie.

Materiële controle

Om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden is het tegengaan van ondoelmatige zorg en onrechtmatige declaraties van groot belang. Wij controleren of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en of de zorg die wordt gedeclareerd ook het meest doelmatig is en passend is bij de zorgvraag.

Lees meer over Materiële controle bij DSW

Het fraudebeleid

Vertrouwen is de basis van iedere relatie. Op basis van vertrouwen hebben verzekerden een zorgpolis met DSW en zorgverleners een overeenkomst met DSW afgesloten. Het komt helaas voor dat dit vertrouwen niet terecht is. Is er sprake van fraude? Dan pakt DSW het aan.

We vertellen je meer over ons Fraudebeleid.

Privacyverklaring

DSW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in deze verklaring uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.

Lees de privacyverklaring van DSW

Naar boven